ZETApress

hírportál

Fészekhagyók a főiskolán

FészekhagyókÉrtelmileg akadályozott fiatalok önálló életét és munkavállalását segítő Fészekhagyó-programját mutatta be a Magyar Williams Szindróma Társaság, mely ma reggel 9 és 16 óra között konferenciát szervezett a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával a norvégiai FRAMBU Ritka Betegségek Erőforrásközponttal együttműködésében megvalósuló program zárásaként.

A Fészekhagyó program a Magyar Williams Szindróma Társaságnak a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával és a norvégiai FRAMBU Ritka Betegségek Erőforrásközponttal együttműködésben megvalósuló projektje. A 2013-ban szervezett Szárnypróba táboraink sikere arra buzdította őket, hogy tovább folytassák az önállóbb életvitelt támogató programjaik szervezését, amire a Norvég Civil Támogatási Alap pályázata újabb lehetőséget kínált – tudtuk meg ma délután az ELTE Ecseri úti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán.

A 18 hónapos projekt során megoldási lehetőséget kerestek az értelmileg akadályozott fiatalok munkára történő felkészítésére és a szülőktől függetlenebb élet lehetőségének megteremtésére. A projekt célja ? Magyarország Kormányának az értelmileg akadályozott emberekre irányuló esélyteremtési törekvéseivel összhangban, ahogyan azt korábbi Szárnypróba projektjük Zárókonferenciáján 2013-ban Fülöp Attila, az EMMI Család- és Esélyteremtési Politikáért Felelős Államtitkára megfogalmazta ? így a fiatalok és szüleik felkészítése volt az önálló életre az ő igényeiknek és sajátosságaiknak megfelelő munkatevékenységen és tréningeken keresztül.

Tapasztalatot gyűjtöttek az értelmi sérült emberek rendezvényszervezési képességeiről, aminek eredményeképpen elindulhat egy nonprofit, majd később akár for-profit vállalkozás. Szervezetük rendezvényei sokkal inkább az érintettek közvetlen igényeinek feleltek meg, mivel a fiatalok részt vettek a szervezésben a kitalálástól kezdve a konkrét megvalósításig. Nagyon pozitív visszhangja volt a MagNet Közösségi Házban, ép és sérült gyermekek számára szervezett gyermeknapi programjuknak, amely több külsős rendezvényen történő közreműködés után az első bárki számára nyitott rendezvényük volt. Reményeik szerint más, hasonló szervezetek, rendezvényszervező cégek is tudják majd hasznosítani a projekt során felhalmozott tudást, tapasztalatot, akár velük együttműködve, melyekről Zárókonferenciánkon, illetve egy szakmai egy szakmai kézikönyv formájában fogunk beszámolni, mely utóbbi később elérhető lesz online felületeiken is.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=u1P8Y96-aq8[/youtube]

A Fészekhagyó-program során a sérült fiatalok gyógypedagógus szakemberek által vezetett tréningeken vettek részt, melyek keretében a hétköznapok során önállóan elvégezhető háztartási feladatokat, közlekedést gyakorolták, továbbá a felnőtté váláshoz kapcsolódó fontos témákat beszéltek át vagy dolgoztak fel csoportosan egy-egy drámás foglalkozás keretében. A 2013-as Szárnypróba táborhoz hasonlóan 2015-ben is szerveztek egy önálló életmód tábort, ahol a fiatalok két turnusban éltek és dolgoztak közösen szüleik nélkül a szabadszállási Strázsa Tanyán a helyi és a Fészekhagyó programban résztvevő gyógypedagógus segítők támogatásával. A szakmai program kidolgozását a norvégiai Frambu Központ és az ELTE BGGYK segítette az előzetes együttműködéseken alapulva.

A Fészekhagyó-program megszervezésének indokoltsága

A program megszervezését a fogyatékkal élő személyek és családjaik halmozottan hátrányos helyzete indokolta. Bár az esélyegyenlőségi és társadalmi integrációs kezdeményezések egyre nagyobb teret kapnak, eme csoportok mindennapi életminőségének javulását így is nagyban korlátozza és rontja az állapotukból, képességeikből adódó lehetőségek kiaknázatlansága.

Különösen nagy problémát jelent az iskolából kikerülő, a munka világában elhelyezkedni nem tudó sérült fiatalok magas száma, akik bár képesek lennének termelő, értékes munkára nehéz, sok esetben lehetetlen a speciális szükségleteik és igényeiknek megfelelő támogató környezetet találni számukra. Ennek következtében sajnos az állam által nyújtott támogatásokra és segélyekre szorulnak, legtöbbször az idősödő, egyedülálló szülők tartják el őket.

Külön dilemmát jelent a sérült fiatalok/felnőttek adaptált lakhatási feltételeinek megteremtése biztosítva ezzel, hogy a szülők elvesztése, súlyos betegsége esetén is megfelelően gondoskodjanak róluk. A program ezért az egyesületbe járó 16-40 éves sérült fiatalokat célozta, akiknél a fent jelzett problémák már aktuálisak. A szülők igénye, hogy gyermekük jövőjét biztosítsák és előkészítsék az önállóbb életet.

A Magyar Williams Szindróma Társaság neve, tevékenysége, céljai

A társaságot 1999 elején érintett szülők alapították, az ÉFOÉSZ, és támogató szakemberek segítségével. Célunk az országban nagyrészt ellátatlan Williams szindrómás gyermekek, fiatalok és családjaik teljes körű megsegítése, érdekeik képviselete, védelme, és szolgálata, társadalomba történő integrációjának elősegítése. Szeretnénk, hogy e krónikus betegek a számukra potenciálisan legmagasabb elérhető szinten élhessenek, hogy társadalmilag elfogadottá és önálló életvitelre képessé váljanak és így beilleszkedhessenek a társadalomba.

Hasonlóképpen célunk a Társaság tagjainak egymást ismerő és segítő közösségekké való szervezése, folyamatos tájékoztatásuk, összejövetelek és tapasztalatcserék szervezése, a kellő információk közreadása. A szükséges komplex orvosi, gyógypedagógiai, mozgásfejlesztési háttér létrehozása, a Williams-szindrómával kapcsolatos kutatások támogatása, együttműködve a külföldön vagy Magyarországon, e téren működő szervezetekkel. E céljainkat szolgálja például a széleskörű segítségnyújtás a halmozottan sérült gyermekek fejlesztésével, a szülők és szakemberek informálásával, a gyógypedagógia, a mozgásfejlesztés, a speciális nyelvoktatás, valamint a zeneterápia és zeneoktatás területén, elősegítve a későbbi önállóbb életvitelt, a gyermekek integrációját és a családok lelki egészségét. Tevékenységünk az egész ország, sőt a környező országok magyar lakta területeire is kiterjed. A RIROSZ és az Európai WS Szövetség alapító tagja.

Szóljon hozzá!