ZETApress

hírportál

Új kutak a Gödi Vízmű-telepen

Ivóvízminőség-javító beruházás kivitelezési szakasza kezdődött 2015. május 31-én Fót térségében ? tudtuk meg a délelőtti helyszíni bejáráson Balogh Zsolttól, a (DMRV Zrt.) műszaki igazgatójától és kollégáitól. A zárás tervezett időpontja 2015. december 31-e.

A 948 milliárd 623 millió 521 forintösszköltségű, 81,96% támogatási aránnyal bíró projekt célja a Fóton és környékén élő lakosság egészséges ivóvízszükségletének hosszútávon is megfelelő mennyiségben és minőségben történő biztosítása, egyidejűleg eleget téve a fenntartható fejlődés elvének. A Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Európai Unió támogatási programjának köszönhetően a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukció keretein belül pályázatot nyújtott be a Duna Bal-parti Regionális Vízellátó rendszer Fót és térsége biztonságos ivóvízellátásának javítása céljából, melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEOP-1,3.0/B/2F/09-11-2011-0003 azonosító számon támogatott. A fejlesztés az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, a megítélt vissza nem térítendő támogatás nettó összege 777 millió 563 ezer 553 forint.

Fót és Csömör egészséges ivóvízzel való ellátása a helyi vízbázisokról hosszú távon nem megoldható. Foton a veszélyeztetett vízbázisok feladása miatt az elveszített víznyerő kapacitást más vízbázisról kell pótolni, mivel a város és környéke más potenciális vízkészlettel nem rendelkezik. A legközelebbi vízbázis, ahol a termelés növelhető és alkalmas a fóti víztermelő kapacitás pótlására, Gödön található. A Gödi Regionális Vízmű jelenlegi termelése nem tudja kielégíteni a többletigényeket, így a vízbázis fejlesztést igényel, illetve a megnövekedett vízigény kielégítése csak egy újabb, a dunakeszi medencét közvetlenül tölteni képes vezetékkel és gépházzal lesz biztosítható.

A fejlesztés a gödi vízbázis rekonstrukciójából és az új víztisztítási technológia megvalósításából, illetve az új, DN300 távvezeték és a hozzá kapcsolódó gépház kialakításából áll a Gödi Regionális Vízmű területén. A beruházás során 8985 méter DN300 mm vízvezetéket és 717 méter gyűjtőcső hálózatot fektetnek le a szakemberek. Emellett húsz új, nagy-átmérőjű víztermelő kutat létesítenek, melyek napi kapacitása 6000 m3/nap, a hozzá tartozó gépészettel, új vas- és mangántalanító technológiát és fertőtlenítő eljárást építenek ki. Jelen projekt céljai tökéletesen megfelelnek a regionális és helyi fejlesztési tervek célkitűzéseinek. A beruházásnak köszönhetően az új rendszer közel 28 ezer lakos ellátására lesz képes.

Szóljon hozzá!