ZETApress

hírportál

Technikatörténetet az oktatásba!

Gábor Dénes-díjA Gábor Dénes-díjazottak Klubjának Vezetősége tudatja, hogy akik a 2015. április 16-ai rendezvényükön megjelentek ? átérezve a magyar tudomány és technika ügyének fontosságát ? az alábbi javaslatokat fogalmazták meg:

A tudomány- és technikatörténeti oktatás vonatkozásában javasoljuk, hogy a NAT keretei között az eddiginél nagyobb teret kapjon a magyar tudomány- és technikatörténet oktatása. A műszaki felsőoktatásban e tárgykör önálló választható tantárgyként szerepeljen. A tárgyköröket oktató tanárok felkészítő képzésben részesüljenek ? megfelelő tudományos kutatást és oktatási tapasztalatokat szerzett kollégák előadásai, valamint az ezekhez kapcsolódó írott és digitális adathordozók alapján.

A felkészítő 2 féléves lenne, 1. félév: Tudomány- és technikatörténet (havonta egy alkalom), 2. félév: A tudomány és technika legújabb eredményei (egyetemi tudományos műhelyek bemutatkozása). Támogatni kell minél több középiskolai tanár és a felsőoktatásban szereplő oktató részvételét a BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskolájában folyó tudományos továbbképzésben, valamint azt is, hogy más doktori iskolákon belül is szerezhessenek pl. tudománytörténetből (orvostörténet, biológiatörténet, matematikatörténet, fizikatörténet stb.) PhD fokozatot az érdeklődők. A témakörrel kapcsolatos szakanyagok az iskoláknak átadásra kerüljenek, illetve számukra letölthetőség biztosítható legyen!

Elismerve a hazai műszaki múzeumok fontos szerepét a technikatörténeti kutatás, oktatás és ismeretterjesztés területén, szükségesnek tartjuk működési feltételeik jelentős javítását. Ennek keretében javasoljuk, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum fejlesztése az integrált múzeum minden szakterületére kiterjedően történjék, azért, hogy ne csak közlekedési, hanem egyéb műszaki múzeumi feladatainak is eleget tudjon tenni. Ehhez a teljes tevékenységi körre kiterjedő működési terv kidolgozása szükséges.

A korábban önálló műszaki múzeumok és a Közlekedési Múzeum egy intézménnyé történő integrálása 2009-ben azért történt, hogy az egyesített múzeum minden részlege számára optimális módon biztosíthatók legyenek a Múzeumi Törvényben a múzeumokra előírt működés feltételei. Ez az egyesítés óta eltelt hat évben nem valósult meg. Az integrálás után több múzeumot gyűjteménnyé degradáltak, ezzel kivonva azokat a Törvénynek a múzeumokra vonatkozó előírásai alól, annak ellenére, hogy az integrálás alapján a MMKM szerves részei. A gyűjtés, tudományos munka, kiállítás és oktatás feltételei nincsenek biztosítva, sőt, a helyzet az integrálás óta romlott.

Sajnálatos, hogy a közeljövőben megvalósuló múzeumfejlesztésben kizárólag a Közlekedési Múzeum átépítése szerepel, csak városrendezési, építési célkitűzések ismeretesek, az MMKM egészére kiterjedő koncepció nem. Az építkezés ideje alatt olyan átmeneti megoldásokat terveznek, amelyek az egykori Országos Műszaki Múzeum és az Elektrotechnikai Múzeum egy részét is a Közlekedési Múzeum részére kívánják igénybe venni, ami további egyenlőtlenséget eredményez.

Attól kell tartani, hogy a 150 milliárdos múzeum építési program ellenére Magyarország változatlanul a közép-európai térség egyetlen olyan országa marad, amelynek nincs országos szintű műszaki múzeuma. Ez nincs összhangban a magyar alkotó szellem és magyar műszaki alkotások elvárható megbecsülésével és nem segíti az ország műszaki kultúrájának színvonal emelését, pedig a műszaki kultúra fejlesztése az ország gazdasági fejlődésének alapfeltétele. Fentiek alapján kérjük javaslatunk elfogadását és a műszaki múzeumok helyzetének valós, nem csupán formális és külsőségekre terjedő javítását! ? fejeződik be a Gábor Dénes-díjasok Klubjának közleménye.

Szóljon hozzá!