ZETApress

hírportál

A rendszerváltás két évtizede

RendszerváltásA rendszerváltás húszéves évfordulóján az MTA Politikai Tudományok Intézete október 8-án konferenciát tart, amelyen tudományos igénnyel, azonban az érdeklődő közönség számára is közérthető stílusban értelmezi az elmúlt két évtized társadalmi, politikai változásait ? tudtuk meg Sajtóosztályuktól.

Lassan emberöltőnyi távolság választ el bennünket a rendszerváltás politikai forgatagától, amely gazdasági és társadalmi tekintetben is új pályára állította ? a közép-európai régió más országaival együtt ? Magyarországot. Átalakultak a politikai rendszer alkotmányos alapjai, megszületett a többpárti parlamenti demokrácia a maga hatalommegosztásra irányuló intézményeivel.

Az ország külpolitikai orientációja radikálisan megváltozott, aminek következtében tagjai lettünk a NATO-nak és 2004 májusától az Európai Uniónak is. Mégis sok tekintetben nehezen konszolidálódik a helyzet, és nagy feszültségek támadtak a társadalomban, már a világgazdasági recessziót megelőzően is. A társadalmi szerkezet alaposan megváltozott, nagy területi és társadalmi egyenlőtlenségek alakultak ki, nehezen alakul ki egy demokratikus politikai kultúra.

Mindennek okairól, a kialakult válság természetéről, az alkotmányos berendezkedés, a politikai rendszer konfliktus-feldolgozó képességéről és az új magyar gazdaság teherbírásáról tartandó konferencián az MTA Politikai Tudományok Intézetének munkatársai a kutatási eredményekre támaszkodva kritikusan elemzik a megtett utat és a várható jövőt.

A változások kihívásaira a magyar társadalom polgárainak és intézményeinek ezekre adott, adható válaszai, társadalmunk innovációs képessége fogja az ország jövőjét, sorsát meghatározni. Az előadások, és az azokból születő tanulmánykötet igényt tarthat mindazok érdeklődésére, akik keresik a kiutat az ország nehéz helyzetéből, és követendő célként egy békés és konszolidált, gazdaságilag és társadalmilag is fejlettebb Magyarországot tartanak szem előtt.

A konferencia előadói az MTA PTI kutatói: Bayer József, Boda Zsolt, Csizmadia Ervin, Galló Béla, Hankiss Elemér, Kéri László, Kovách Imre, Kulcsár Kálmán, Laki László, Lévai Imre, Miszlivetz Ferenc, Szalai Erzsébet, Szigeti Péter, Szoboszlai György, Tölgyessy Péter és Vitányi Iván. A konferencia helye az MTA Országház utcai Jakobinus Terme jövő csütörtökön, reggel 9-től délután 6 óráig.

Szóljon hozzá!