ZETApress

hírportál

Feljelentették a FIDESZ elnökét

A Nemzeti Nyomozó Iroda részére, a Budapest, Aradi utca 21-be az alábbi feljelentés érkezett Dr. Varga Lászlótól pár nappal ezelőtt ? tudtuk meg ma délelőtt az MSZP Sajtóirodájától.

Tisztelt Nemzeti Nyomozó Iroda!

Alulírott, Dr. Varga László, 3519 Miskolc Denevér utca 1. alatti lakos feljelentést terjesztek elő Dr. Orbán Viktorral (1121 Budapest, Cinege út 5.) szemben a Btk. 145. § szerint meghatározott hűtlenség miatt az alábbi tényállás alapján.

I. Tényállás:

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke és országgyűlési képviselő 2006. október 24. napján beszédet mondott az Európai Parlament néppárti frakciójának strasbourgi tanácskozásán. Az alábbiakban szó szerint idézem a beszédnek a feljelentés alapjául szolgáló részeit:

A kommunizmus a saját országaiban évtizedekre intézményesítette a korrupciót, az erkölcsi relativizmust, a szegénységet, a kiszolgáltatottságot, a hamis adatokat szolgáltató kormányokat, a felelősséget nem ismerő politikusokat és a politikai hazugságokat. Az Unió bővítésével ezek közös örökséggé váltak. Ezekkel most már az egész Európai Uniónak szembe kell néznie. Úgy, mint a saját területén belüli saját problémáival. Azt hiszem, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a németek ezt talán hamarabb megtapasztalták, mint Európa más népei, rögtön az újraegyesítés után.

Nem tudom, mitől nehezebb megszabadulni: magától a rossz rendszertől, vagy annak terhes örökségétől. Egy azonban biztos: mindkét feladat nehéz és embert próbáló kihívás. De a történelem arra tanít bennünket, hogy ha szolidárisak vagyunk egymással, egyik sem lehetetlen.

Ezért kell az Európai Uniónak világossá tennie, hogy nem nyújt segédkezet semmilyen megfontolásból sem a hazug és csaló, a kommunizmus erkölcsi örökségét máig fel nem adó kormányzatoknak.

A posztkommunista elit nyíltan kijelentette Magyarországon ? idézem őket ?, hogy egy országot úgy kell működtetni, mint egy nagyvállalatot. Innen már csak egy lépés, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a hatalom, ha érdeke megkívánja, átlépje a jogállamiság határait, ahogy tette ezt tegnap is Budapesten. Amikor a megemlékezők ellen brutális rendőri akciót indítottak, erődemonstrációt mutattak be, az ünneplőkkel szemben brutálisan léptek fel és habozás nélkül törték le az emberi jogokat.

II. Tényállás:

A Btk. 145. §-a szerint: Az a magyar állampolgár, aki állami szolgálatával vagy hivatalos megbízatásával visszaélve külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, és ezzel a Magyar Köztársaság függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét veszélyezteti, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig, háború idején öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bűncselekmény alanyi elemeit illetően a hűtlenséget csak szándékosan lehet elkövetni. A megvalósulásához célzat nem szükséges. Tettes csak magyar állampolgár lehet, aki hivatalos megbízatást teljesít vagy állami szerv szolgálatában áll.

A hűtlenség veszélyeztetési bűncselekmény, megvalósulásához eredmény nem szükséges. Befejezett, ha a hivatalos megbízatással visszaélve olyan kapcsolat létesül, amely a Magyar Köztársaság tényállásban írt érdekeit veszélyezteti.

Álláspontom szerint Orbán Viktor magatartása a hűtlenség tényállását kimerítette, mivel, szándékosan, a Magyar Köztársaság érdekeinek jelentős csorbítására alkalmas tényeket állított, ill. ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezéseket használt, és ezáltal az ország érdekeit, alkotmányos rendjét súlyosan veszélyeztette. Az általa posztkommunistának titulált kormány illegitimitását hangsúlyozva felhatalmazást ad olyan személyeknek, akik egyértelműen és félreérthetetlenül a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének megsértésére törekszenek, és ezáltal az ország alkotmányos rendjét súlyosan veszélyeztette.

Orbán Viktor a hűtlenség tényállását kimerítette oly módon is, hogy az Európai Unió politikai vezetését biztatta indirekt módon arra, hogy a Magyar Köztársaságnak szánt közösségi forrásokat visszatartsa, amely cselekedete a Magyar Köztársaság gazdasági, pénzügyi biztonságát és ezen keresztül stabil alkotmányos berendezkedését is különösen veszélyezteti.

Orbán Viktor az Európai Parlament néppárti frakciója előtt, úgyis, mint a Magyar Köztársaság országgyűlésének képviselője jelent meg, ezért egyértelműen megállapítható, hogy hivatalos megbízatásával szándékosan és az ország érdekeinek veszélyeztetésével visszaélt, megbízatását hűtlenül, az országgyűlési képviselőség rendeltetésével össze nem egyeztethető módon érvényesíti.

A fentiekre tekintettel kérem a T. Nemzeti Nyomozó Irodát, hogy Orbán Viktorral szemben nyomozást elrendelni és vele szemben büntető eljárást lefolytatni szíveskedjen! A T. Nemzeti Nyomozóiroda hatáskörét a 15/1994. (VII. 14.) BM rendelet 2. számú mellékletére alapítom.

Dr. Varga László

16 hozzászólás

 1. Végre valakinek eszébe jutott, hogy a sok törvénytelenségre felhívja a figyelmet. Gratulálok a feljelentőnek, úgy gondolom, itt az ideje felhívni az emberek figyelmét a diktatórikus rendszer nem lehet hosszú életű.

 2. Sajnos egyet kell a leírtakkal érteni. Bár véleményem szerint a bő 20 évben kormányon lévőket, mind egytől-egyig erkölcsileg és anyagilag felelősségre kell vonni!!! El kell őket számoltatni!!! A nem becsületes módon szerzett javaikat az állam tulajdonába kellene visszaszolgáltatni!!! – Üdvözlettel: Gilinger É. Annette

 3. Nagyon helyes! Végre a szellemi középosztálynak össze kéne fognia, hogy a demokratikus értékek ellen cselekvőket megfelelő eljárás alá vonassa. Kíváncsi leszek a Nemzeti Nyomozóiroda válaszára.

 4. Messzemenőkig egyet értek! Végre van egy ember aki vette a bátorságot és meg tette azt amit mi nem! De ne reménykedjen senki, mert az igazság odaát van, Orbánék kezében, ezért hoztak új Alkotmányt, kihasználva a nép mulyaságát és “kend a másikra” szlogennel még mindig le tudják venni a honosított Magyarokat és a bennük hívőket a lábukról. Sajnos ezek az emberek annyira elvakultak, hogy még azt sem veszik észre, hogy közben üressé tették a zsebüket és eszüket.

 5. Az Úr áldása légyen rajta. Tanulja meg az illető, hogy nem tehet meg mindent, egy miniszterelnök sem rugaszkodhat el a tényektől, büntetlenül. A feljelentésnek természetesen csak elvi jelentősége van, mert a miniszterelnöknek mentelmi joga van, amely kétharmados szavazati aránnyal vonható meg. Erre nincs esély.

 6. Tisztelt Varga Úr! A magam részéről gratulálok a feljelentésében leírtakhoz. Az Orbán Viktortól idézett mondatokban csak ki kellene cserélni a kommunista és hasonló kifejezéseket Fideszre és tökéletesen illene az ország jelenlegi helyzetére. Őszintén kívánom, hogy járjon sikerrel a feljelentése, de ismerve azt a tényt, hogy Orbán mily mértékben bástyázta magát – a bírói körben is – hűséges talpnyalókkal, sajnos nem gondolom, hogy a nyilvánosság örömén kívül más is kikerekedhet a dologból, bármilyen megalapozottnak is látszanak az Ön által leírt érvek, tények. Szorítok magának, és ha tudok, vagy igényli, természetesen szívesen segítek. Üdvözlettel: T. K. V.

 7. Hurrá!

 8. Gratulálok! Már régen megérett erre Orbán úr! A sok agy mosott mikor veszi észre ki az ö ideáljuk? Ki kell nyitni az emberek szemét. Üdvözlettel: R. Gy. Mária

 9. Alapos, tényszerű, szakmailag kifogasolhatatlan! Kíváncsi vagyok, mit fog csinálni most Polt Péter?!

 10. Komolytalan az egész, a feljelentés és a kommentek is. Egyébkét országgyűlési képviselővel szemben csak az ügyésznek van hatásköre. Én inkább hűtlen és hanyag kezelés miatt jelenteném fel, mert folyamatosan kárt okoz a a rábízott vagyonban. Hány Sukoró kijönne már a devizaárfolyam-romlás és az országkockázat növekedése miatt? De lesz még Magyar Köztársaság!

 11. Egy 2006-os bejegyzésen örömködtök…

 12. Mondd meg az igazat, betörik a fejed! Most hol marad a szólásszabadság? Úgy tudom Európához tartozunk, nem külföldön képviselősködünk! Menjen már ezzel a kommunista befolyás alatt írt, öreg, 50 évvel ezelőtt megfogalmazott paragrafussal. Szokatlan, hogy már nincs cenzúra?!

  Jól emlékszem még arra az időre, amikor éjjelente puskával verték az ajtónkat és Édesapámat elvitték. Nem kívánom senkinek, az ellenségemnek sem (ha van?), amit akkoriban átéltünk, az egész család! Olyan szegénységben éltünk, mint a templom egere! Tele volt a lakásunk lehallgató “poloskákkal”.

  Érdekes, ma senki nem volt ügynök, senki nem volt ávós, senki nem volt besúgó, senki nem volt a kommunista pártban, mindenki csak szocialista volt! Virágzott a neputizmus, aki nem volt a pártban az éhezett. Még ma is azok a gazdagok, akik akkor voltak!

  Próbálok felejteni, nem kívánok bosszút, nem kellene újra és újra provokálni. Azt gondolják, hogy most le tudják járatni a kormányt, hogy azt híresztelik róla, hogy fasiszta, diktatórikus, mikor millióan élünk még, akik átéltük a fasizmust, a szörnyű diktatúrát. ITT ÉLNEK EZEK AZ EMBEREK MAGYARORSZÁGON, AKIK MÉG KÜLFÖLDRE IS ILYEN HÍREKET TERJESZTENEK?!

  Nem Orbánék osztották meg az országot, a kommunista párt műve volt. Nekik járhatott a szájuk, agitálhattak, provokálhattak, a többinek kuss volt, ha mertek szólni, betörték a fejét, elnyomták. Ma demokrácia van, mert mernek megszólalni azok is, akik eddig csendben tűrtek! Persze, hogy ez nem tetszik. De csak így tovább, a Jobbik malmára hajtják a vizet! Azt ne gondolják már, hogy a Jobbik majd olyan toleráns lesz velük, mint a Fidesz!

 13. Köszönet Dr. Varga Lászlónak: igényes, korrekt, hiteles munka. Aki meggyőzően tud érvelni egy tárgyaláson, annak nyert ügye van.

 14. Ida! Kiegyensúlyozott reális szavak. Figyelje meg, a liberálisok mögé bújt balosok (mert saját utuk nincs) minden megnyilatkozása indulatból jön! Ezért nevetséges. Saját maguknak mondanak ellent: szerintük nincs demokrácia/sajtószabadság. Akkor hogy-hogy primitív, vádaskodó, lejárató szövegeik megjelenhetnek mindenütt itthon (is)? Egyébként ki vitte/viszi ki a problémáinkat külföldre, ráadásul nemcsak úgy… hanem hamisan, félrevezetően, indulatosan? A szoclib-egyesülés, mivel itthon tehetetlenek és nehezen viselik a veszteséget, ezért dühöngenek. U.i: semmi bajunk nem lenne, ha nem véreztették volna ki a fő ágazatokat, nem adósították volna el az országot!

 15. Bár igaz lenne az egész! De kamu! Se dátum és semmi hír erről! Ha igaz lenne már sajtóból, médiából is tudnánk róla – sajna nem igaz! Ha jól látom, 2010.06.31 a dátum 🙁

 16. Rosszul látja, kedves Juli! A pontos dátum 2006.10.31. (Június amúgy is csak 30 napos!) A feljelentés Orbán Viktornak a 2006. október 23-i eseményeket követő másnapi Európai Uniós felszólalása kapcsán született. A hírt akkor kaptam meg az MSZP-től, s rögvest fel is tettem. Az öt évnél is régebbi hírre most akadt valaki a portálomon, s megindultak a kommentek…