ZETApress

hírportál

DE-konferencia a Gellértben

KitüntetettekÜnnepélyes díjátadó volt tegnap a 8. Digitális Esélyegyenlőségi (DE!) Konferencián. November 20-án csütörtökön 8. alkalommal rendezte meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság a Digitális Esélyegyenlőségi Konferenciát, melynek helyszíne ez évben is a budai Danubius Hotel Gellért volt. Fotónk Torday Zsuzsa felvétele.

Kulcsfogalmaként az okos szót adhatnánk meg. Szó volt okos eszközökről, okos rendszerekről, okos városokról, okos kereskedelemről, az okosság és biztonság kapcsolatáról, az okosságot lehetővé tevő infrastruktúráról, s végül, de nem utolsósorban az okoskodáshoz szükséges okos informatikusokról. Említésre kerültek azok a társadalmi aggályok is, melyek az okos rendszereket vezérlő automatikus algoritmusokkal, illetve ezek elszabadulásának lehetőségével szemben fennállnak ? tudtuk meg Szunyogh Ildikótól.

A konferencia keretében került sor az ünnepélyes díjátadásra is, mely során a NJSZT 2014. évi kitüntetettjei részesültek elismerésben. A Társaság névadójának emlékét őrző Neumann-díjjal járó éremmel 1976 óta évente egy alkalommal olyan személyt tüntetnek ki, aki a számítástechnikai kultúra kialakításában, a társadalom informatizálásában ért el jelentős eredményeket. 2014-ben Neumann-díjban részesült Bakonyi Péter, a Hungarnet ügyvezető elnöke, a NJSZT tiszteletbeli elnöke, aki kezdeményezte Magyarország csatlakozását az EU Jövő Internet-programjához, és irányítja ennek a programnak a Nemzeti Technológiai Platformján végzett munkát, továbbá a Jövő Internet Kutatási Akcióprogram végrehajtását.

A hazai kibernetikai tudományok megalapítójáról, Kalmár Lászlóról elnevezett Kalmár-díjat 1976 óta azok kaphatják, akik a számítástudományban, illetve a számítástechnika alkalmazása területén értek el kimagasló eredményt. 2014-ben Kalmár-díjban részesültek: Sallai Gyula, akadémiai doktor, a Budapesti Műszaki Egyetem egykori stratégiai rektorhelyettese, aki a Jövő Internet- program szakmai vezetésében, a szakmai koncepciók kidolgozásában, és a Jövő Internet Kutatási Akcióprogram koordinálásában szerzett érdemeket. Dobrowiecki Tadeusz, a műszaki tudományok kandidátusa, a BMGE Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének oktatója. A díjat több mint 30 évi kiemelkedő egyetemi oktatásszervezési és módszertani tevékenységéért, különösen a Mesterséges Intelligencia oktatásának a hazai felsőoktatásba való bevezetéséért és elterjesztéséért végzett munkája elismeréseként kapta.

Az NJSZT első elnökéről, Tarján Rezsőről elnevezett emlékérmet azoknak adományozzák, akik a számítástechnika oktatásában, népszerűsítésében kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. 2013-ban Tarján-emlékérmet kaptak: Simon Gyula és Kiszely Ildikó, a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanárai, akik megosztva részesültek az elismerésben a tehetséggondozás területén végzett munkájukért és az informatikai versenyekre, továbbá a nemzetközi diákolimpiákra való felkészítésben kifejtett eredményes tevékenységükért. Gudenus László mestertanár, az ELTE Informatikai Karának oktatója, aki a leendő számítástechnika- és informatikatanárok szakmai és módszertani képzése területén nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Kiss Róbert, a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium matematika-informatika szakos tanára, aki sikeresen készíti fel diákjait a hagyományos szaktárgyi és újszerű versenyekre, rendszeresen pályázatokon is részt vesz velük, és az ő kezdeményezésére jött létre az országos Robotprogramozó verseny.

Kemény Jánosról, az időosztásos rendszerek egyik úttörőjéről, a BASIC nyelv egyik kifejlesztőjéről elnevezett díjjal olyan 35 éven aluliakat ismernek el, akik kitűnnek szakmai alkotó- és publikációs tevékenységükkel. 2014-ben Kemény János-díjban részesült Képes Gábor, a Magyar Nemzeti Digitális Archivum és Filmintézet főosztályvezetője, a NJSZT Informatika Történeti Fórum alapító vezetőségi tagja, aki az informatikatörténet területén, annak népszerűsítéséért, és az informatikának, mint az emberi kultúra egyik legfontosabb alkotásaként való elismertetéséért végzett kiemelkedő munkásságot.

Életmű-díjat vehetett át több évtizedes szakmai tevékenysége, kiváló eredményei és a Társaságért végzett munkája elismeréseképpen Lamp Tamás. Az év informatikai újságíróját megillető Kovács Attila-díjat idén Tóth Balázs nyerte el, akit egyéni látásmódja, sajátos megközelítései, állandó kísérletezési kedve, és azon mesterségbeli tudása emelt a versenytársak fölé, hogy a legszárazabb szakmai tartalmakat is hírértékkel felruházva, azoknak a hétköznapokra gyakorolt hatását kiemelve valóban érdekes történetekként tudja közvetíteni az olvasók felé. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 2014. évben kitüntetettjeinek népes tábora ismét bizonyítékul szolgál arra, hogy Magyarország a szellemi potenciák tekintetében valódi nagyhatalom.

Szóljon hozzá!