ZETApress

hírportál

Tudomány az MTA-n

Csépe Valéria akadémikusMegkezdődött az MTA egy hónapig tartó rendezvénysorozata, a Magyar Tudomány Ünnepe. Lovász László elnök köszöntőjével és Csépe Valéria akadémikus A hangok hatalma ? a kognitív fejlődés és az újrahangolt agy című nyitóelőadásával megkezdődött az MTA november végéig tartó, országszerte több mint kétszáz rendezvényt kínáló programja, a Magyar Tudomány Ünnepe.

A rendezvénysorozat idén elsősorban a jövőnket alakító tudományos kutatások és technológiák számára kínál bemutatkozási lehetőséget. 1825. november 3-án ajánlotta fel Széchenyi István birtokainak egyévi jövedelmét egy magyar tudós társaság megalapítására. A Magyar Tudományos Akadémia létrejöttét lehetővé tévő nemes gesztus emlékére november 3-át egy 2003-ban elfogadott törvényben a Magyar Tudomány Ünnepének nyilvánították. A Magyar Tudományos Akadémia által azóta évente megrendezett, egy hónapon át tartó eseményfolyam programjait minden esztendőben egy központi téma köré szervezik. Idén a jövőt formáló, messze látó tudomány szempontjából vizsgálják a természet- és társadalomtudományok művelőinek legújabb eredményeit.

Az országszerte több mint kétszáz változatos programot kínáló eseménysorozat ünnepélyes megnyitóján Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke köszöntötte az MTA Székházának Dísztermében egybegyűlteket. Széchenyi Istvánt idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt tisztelete elengedhetetlenül fontos a jelen megértéséhez és a jövő formálásához. A kutatók felelősségéről szólva kiemelte: nem elég csupán a tudományos kérdések megválaszolására összpontosítani. Szükség van a tudományos látásmód továbbadására, a felfedezés örömének megismertetésére is.

A hagyományoknak megfelelően, a nyitóünnepségen több tudományos díjat adtak át. Kiemelkedő tudományos életműve elismeréseként az MTA hét doktora vehette át az Akadémia Elnöksége által adományozott Eötvös József-koszorút. A kitüntetést Gallé László, a biológiai tudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék professor emeritusa, Kuszmann János, a kémiai tudomány doktora, az IVAX Gyógyszerkutató Intézet Kft. nyugalmazott tudományos tanácsadója, osztályvezetője, Móricz Ferenc, a matematikai tudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék professor emeritusa, Szabó Katalin, a közgazdaság-tudomány doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék professzora, Szederkényi Tibor, a földtudomány doktora, a Pécsi Egyetem Földtani Tanszék nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára, Szűcs István, a közgazdaság-tudomány doktora, a Szent István Egyetem professor emeritusa, valamint Voigt Vilmos, a néprajztudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Intézet Folklór Tanszék professor emeritusa kapta meg.

Az igazgatási és kutatásszervezési feladatok során kiváló munkát végző személyek elismerésére, példamutató teljesítményük jutalmazására a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által alapított Szily Kálmán-díjat Balogh Margit, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont titkárságvezetője vehette át Lovász Lászlótól. A Nobel-díjas magyar fizikusról, Wigner Jenőről elnevezett, a Paksi Atomerőmű Zrt. és a Wigner Jenő-díj kuratóriuma által odaítélt díjat Zoletnik Sándor, az MTA Wigner Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a fizikai tudomány kandidátusa vehette át. Hajós György, a kémiai tudomány doktora, az MTA Természettudományi Kutatóközpont professzor emeritusa kapta a Richter Gedeon Nyrt. és a Magyar Tudományos Akadémia által alapított Bruckner Győző-díjat.

A 40 éven aluli kutatóknak adományozott Bruckner Győző-díjat megosztva Kónya Krisztinának, a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszék adjunktusának és Mándi Attilának, a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszék tudományos munkatársának ítélték. A hazai és nemzetközi tudományos élet kiemelkedő alakja, Pungor Ernő emlékének méltó megőrzéséhez hozzájáruló díjat Demeter Ádám, a Richter Gedeon Nyrt. főosztályvezető-helyettese vehette át.

Mezei István, okleveles gépészmérnök, a Magyar Államvasutak nyugalmazott igazgatója kapta életműve elismeréseként a Mikó Imre-díjat, valamint a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány Mikó Imre-emlékplakettjét. Az aktív szakember kategóriában megosztva ítélték oda az elismerést Jászberényi Attila okleveles villamosmérnöknek, a MÁV-START műszaki főmunkatársának és Virág István hidászmérnöknek, a MÁV Zrt. osztályvezetőjének.

Az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott és a nemzetközi megméretés próbáját is kiálló kutatási eredményeket létrehozó alkotók munkáját elismerő Akadémiai Szabadalmi Nívódíjat Fried Miklós, az MTA doktora, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Fotonikai Kutatócsoportjának osztályvezetője, Vukics Krisztina gyógyszerkutató vegyészmérnök, a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszerkémiai szerves szintetikus kutatólaboratóriumának osztályvezetője, valamint Zámboriné Németh Éva, az MTA doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára kapta megosztva.

A Magyar Tudomány Ünnepe nyitóünnepségének zárásaként, egyúttal a hónap öt kiemelt eseménye közül elsőként Csépe Valéria pszichológus, akadémikus tartott előadást a hangok hatalmáról. A beszédet és a zenét közvetítő emberi környezetnek a megismerő folyamatokat és az agy fejlődését befolyásoló hatását vizsgálva betekintést nyújtott a témával kapcsolatos legújabb tudományos eredményekbe, továbbá összefoglalta azokat a kérdéseket, amelyek megválaszolása még a jövő feladata.

A nyitóünnepséget követően 14 órakor Lovász László a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Radnainé Dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke felavatta a Magyar Tudományos Akadémia Székházának történelmi emlékhellyé nyilvánítását jelző sztélét. Az elnöki köszöntőről, a kitüntetésekről és a nyilvános előadásról további információk portálukon olvashatók. Az MTÜ további részletes tájékoztatója idekattintva olvasható.

Szóljon hozzá!