ZETApress

hírportál

Katasztrófák az Akadémián

A földtudományi kutatások szerepe a katasztrófa-elhárításban. A magyarországi katasztrófák okait és az elemi csapások elleni hatékony védekezés lehetőségeit összegzi az MTA Csillagászati és Földtudományi Központ Földrajztudományi Kutatóintézet új tanulmánykötete.

A Katasztrófák tanulságai című könyv bemutatja a hazai földtudomány szellemi műhelyeinek eredményeit, gyakorlati példákkal teszi közérthetővé a stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatásokat és hasznosulásukat. A természeti vagy emberi gondatlanság okozta katasztrófák megelőzésében, a védekezésben és a kár elhárításában nélkülözhetetlen a tudomány segítsége. ? A kutatóktól érkező hiteles, tudományos információk segíthetik a katasztrófaelhárítási szakembereket, hogy akár már néhány órával a tragédia után átfogó képet alkossanak a történtekről és a legfontosabb teendőkről ? mondta Pálinkás József az MTA székházában tartott könyvbemutatón.

Az eseményen részt vevő Bakondi György, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője méltatta az MTA és intézete közös erőfeszítéseinek eredményeit. Mint elmondta, az új típusú együttműködés egyik fontos állomása az a megállapodás, amelyet tavaly tavasszal írt alá Pálinkás Józseffel a katasztrófák elleni védekezés feladatainak eredményes megoldása és az összefogás hatékony szervezeti keretének biztosítása érdekében. ? A Katasztrófák tanulságai című könyv célja, hogy tudományosan megalapozott megoldásokat vázoljon fel a természeti csapások által veszélyeztetett területek megóvására ? ismertette a 16 szerző szándékát Schweitzer Ferenc, az MTA Csillagászati és Földtudományi Központ Földrajztudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója, a kötet szerkesztője.

A kutatók ? köztük az MTA földtudományhoz kapcsolódó kutatóintézeteinek munkatársai ? tanulmányaikban a katasztrófák elkerülésének és elhárításának stratégiai megoldásait keresik, a tudományos eredményeket gyakorlati tapasztalataikkal kapcsolva össze. Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében 1963-ban indított Elmélet ? Módszer ? Gyakorlat című sorozat 67. kiadványaként megjelent könyv nem csak a magyarországi árvizek és felszínmozgásos folyamatok okait mutatja be. A tekintetben is egyedi és újszerű, hogy a vegyi szennyezések, földrengések, talajpusztulások, földtani veszélyforrások, valamint az ember építette műtárgyak esetében bekövetkező katasztrófák eredetét ismertetve rávilágít a földtudományi és különösen a természetföldrajzi kutatások stratégiai szerepére a katasztrófák megelőzésében és a keletkező károk mérséklésében.

A közérthetően megfogalmazott tanulmányokat térképek, táblázatok és grafikonok egészítik ki. A kiadvány nemcsak a földrajztudományok, azon belül a katasztrófaföldrajz iránt érdeklődők számára kuriózum, de a laikusoknak is számtalan tanulsággal szolgál. A föld- és környezettudományi felsőoktatásban, valamint a katasztrófavédelemmel foglalkozó szakemberek képzésében tankönyvként alkalmazható.

Szóljon hozzá!