ZETApress

hírportál

ENSZ hivatal Gyöngyösön

Az ENSZ Világűrbizottságának végrehajtó testülete az ENSZ Világűriroda (UNOOSA) a Károly Róbert Főiskolával közösen regionális hivatalt (Regional Support Office, RSO) létesít és üzemeltet februártól Gyöngyösön ? tudatta Dr. Bíró Tibor, a kar dékánja.

A hivatal létesítését az ENSZ Közgyűlés felhívására Magyarország Kormánya ajánlotta fel. A regionális hivatal annak a 12 központnak az egyike lesz a világon, mely az un. UN-SPIDER (katasztrófa és vészhelyzet-elhárító) program megvalósításában vesz részt. A regionális hivatal feladata, hogy segítse, támogassa a természeti és ipari katasztrófák megelőzését illetve a bekövetkezett katasztrófák elhárítási tevékenységeit, az emberi élet és az anyagi javak mentését, valamint a katasztrófák hatásainak felmérését.

A hivatal az ENSZ égisze alatt távérzékelési eszközökkel és módszerekkel támogatja valamennyi tagállam (különösen a fejlődő országok) katasztrófavédelmi tevékenységét (hurrikánok, árvizek, erdőtüzek, tengeri balesetek, földrengések, nukleáris balesetek, stb.). A létrejövő hivatal részt vesz többek között NASA felvételek feldolgozásában is. A regionális hivatal létesítését is magába foglaló okirat aláírására Bécsben (ENSZ központ, Világűrbizottság) kerül sor a jövő kedden, február 7-én 13 órakor.

Az ENSZ hivatal gyöngyösi mindennapjai

Mit is csinál egy ilyen hivatal? ? Közvetlenül az ENSZ-nek dolgozik. Műholdas felvételeket elemez, alacsony repülési felvételeket készít és dolgoz fel ún. hiperspektrális technikával, melyet nemcsak a UN-SPIDER hálózat, de az ENSZ valamennyi tagállama hasznosít. A hivatalnak közvetlen hozzáférése van a NASA műholdas felvételekhez és részt vesz olyan programokban, melyek a katasztrófák és vészhelyzetek felderítését szolgálja.

Az RSO egység (hivatalos megnevezés) bárhol bevethető a világban katasztrófa esetén az ENSZ égisze alatt. A Hivatal speciális feladata a hiperspektrális műholdas felvételek kalibrációja, mely a szorgos mindennapok egyik fontos eleme (ez ma a távérzékelésben a legszűkebb keresztmetszet). Miért éppen a Károly Róbert Főiskola? ? Mert az intézmény bizonyította, hogy egyedülálló tudással bír a környezeti állapotfelmérése terén (Mexikói-öböl, kolontári vörös-iszapkatasztrófa, klímakutatás a sarkvidéken, stb.).

Mi található a Hivatalban? ? A mindennapi felszereléseken és eszközökön túl: Aisa Eagle II típusú hiperspektrális képalkotó szenzor, fedélzeti számítógép, nagy pontosságú GPS/INS rendszer, ASD FieldSpec spektrofotométer, totálmérő állomás, GPS bázisállomás és speciális műholdkép-feldolgozók. A Hivatalban jelenleg heten dolgoznak.

Elsősorban a környezetben végbement változások mérésével és térképezésével foglalkozó hivatal része a Főiskola oktatási egységének, azaz a nálunk tanuló hallgatók részesei lehetnek az itt folyó munkáknak. Missziókban vehet részt, műholdas felvételekkel dolgozhat, és ami a legfontosabb: bekapcsolódhatnak az ENSZ világába. A hivatal kifejezett célja, hogy a hallgatókat olyan specialistákká képezze, akik az ENSZ-ben is megállják a helyüket és segítse az ilyen irányú elhelyezkedésüket. A központ további lényeges feladata az ENSZ szakembereinek továbbképzése a távérzékelés területén.

Az ügy előzményei

Az ENSZ Közgyűlése 2006 decemberében olyan állásfoglalás fogadott el (61/110 resolution), melyben elhatározták az un. UN SPIDER program elindítását. A program egy olyan platformot hívott életre, mely távérzékelési eszközökkel támogatja a katasztrófavédelmet és a vészhelyzet kezelést.

Az állásfoglalás alapján az ENSZ minden tagállamot arra kér fel, hogy fejlessze és tegye elérhetővé a katasztrófamenedzsment minden elemét támogató távérzékelési kapacitását. Ennek egyik formája a Regionális Támogatási Hivatalok (Regional Support Office) létrehozása, melyek hathatósan segítik a katasztrófakockázatok csökkentését, a katasztrófák elhárítását és a humanitárius feladatok végrehajtását.

A világ 12. hivatala Gyöngyösön a Károly Róbert Főiskolán létesül. A magyarországi székhelyű támogatási hivatal (RSO) létrehozása kiváló alkalom, hogy hazánk az ENSZ Közgyűlési állásfoglalás ma is érvényben lévő felhívásának eleget téve kitűnjön ezen a téren. A Károly Róbert Főiskola már bizonyította, hogy olyan technológiai megoldásokkal és tudásbázissal rendelkezik, mely a katasztrófamenedzsmentet nagyban segítheti.

Légi távérzékelési alkalmazásai mind külföldön, mind hazánkban ? katasztrófahelyzetekben is ? már bevetésre kerültek. Így többek között az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Károly Róbert Főiskolát bízta meg a 2010 októberében történt vörös-iszapkatasztrófa felmérésével, de részt vettek a Mexikói-öbölben történt olajkatasztrófa légi felderítésében is.

Szóljon hozzá!