ZETApress

hírportál

Önállóbb ügyfélkapu

Uniós finanszírozással kezdődött meg az Ügyfélkapu fejlesztése ? tudtuk meg a délutáni sajtótájékoztatón. Tavaly márciusban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség úgy döntött, hogy támogatásra érdemesnek találja a Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt. által javasolt, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósítani kívánt Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer bővítése, a közművesített szolgáltatások kialakítása és fejlesztése című projektet.

A támogatási döntés értelmében a projekt 100%-ban az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhat meg. A projekt célja a meglévő Központi Rendszer megbízhatóságának, rendelkezésre állásának és üzembiztonságának növelése, ugyanakkor a meglévő szolgáltatások minőségének javítása, a szolgáltatások ügyfélbarát jellegének erősítése. A tavaly márciusban megkezdett projekt elérkezett a fizikai megvalósítás szakaszába, ennek (rész)eredményeként december elsején megkezdi működését az Ügyfélkapu 2.

Az ügyfélközpontú közigazgatást előtérbe helyező ? a kormányprogramban is feladatként megfogalmazott ? szolgáltató állam kialakításának egyik legfontosabb eleme az ügyfélbarát elektronikus ügyintézés és az ezt támogató rendszerek megteremtése. A szolgáltató állam megvalósításához olyan elektronikus megoldások szükségesek, amelyek három funkció teljesítésére képesek: biztosítják az elektronikus ügyintézést, növelik az állami közszolgáltatások hozzáférhetőségét és hatékonyságát és az állampolgárok részére olyan eszközöket és feltételeket biztosítanak, amelyek segítségével a szolgáltatások a személyiségi jogok és a biztonsági követelmények messzemenő figyelembevételével hitelesen és egyetemlegesen érhetők el. Ezek segítségével jelentősen hozzájárul a hazai információs társadalom bázisának bővítéséhez. A Központi Rendszert használó ügyfelek és az általuk igénybevett szolgáltatások száma folyamatosan nő, mostanáig mintegy 700 ezer regisztrált felhasználója van.

Az Ügyfélkapu 2 projekt azt a feladatot tűzte ki céljául, hogy a felmerült igények, a jogszabályi előírások, és az eddigi tapasztalatok alapján a jelenlegi rendszer továbbfejlesztésével megteremtse az alapfeltételeket egy, a megnövekedett igények kiszolgálására alkalmas közműszerű, nagyüzemi infrastruktúra kialakítására. Egy olyan rendszert megalkotására, mely rugalmasan, mondhatni építőkocka-szerűen, a további igényeknek megfelelően bővíthető, szolgáltatásaiban továbbfejleszthető.

A távlati stratégiai cél egy olyan, az elektronikus közszolgáltatásokat nagyüzemi módon szolgáltatni képes központi elektronikus rendszer kialakítása, amelyben konzisztens módon valósul meg a szereplők hitelesítése, a rendszerben kezelt, tárolt dokumentumok bizalmassága, a végzett műveletek letagadhatatlansága, nyomon követése és a kialakítandó rendszer a legmagasabb szintű tranzakciós, ügyfélbarát elektronikus ügyintézési eljárások lebonyolítására képes, a lehető legmagasabb szintű biztonság, automatizáltság és rendelkezésre állás mellett.

Szóljon hozzá!