ZETApress

hírportál

Nem fáznak a kisdiákok

Védendő fogyasztókká válnak a kórházak és az iskolák ? tudatta az NFM Kommunikációs Főosztály. Az Országgyűlés a Kormány és a szaktárca törekvéseivel összhangban az ágazati törvények egyidejű módosításának elfogadásával gondoskodik egyes állami, vagy önkormányzati közintézmények folyamatos távhő-, földgáz- és villamosenergia-ellátásának biztosításáról.

A döntés nyomán a fűtési szezon ideje alatt nem kapcsolhatók ki a szolgáltatásból az egészségügyi, közoktatási és szociális közintézmények. A díjfizetési hátralékok miatt felfüggesztett közszolgáltatások ellehetetlenítik az érintett intézmények feladatellátását, rontják a betegek, tanulók és gondozottak életminőségét, egészségét. Az elfogadott változásokkal a földgáz-, a villamos energia- és a távhőszolgáltatás megszakítás nélküli biztosítása érdekében kikapcsolási moratórium lép életbe az állami vagy önkormányzati feladatot ellátó egészségügyi, közoktatási és szociális közintézmények esetében.

A moratórium a közintézményi felhasználó kezdeményezése szerinti időszakra, de legfeljebb az adott év október 15-e és a következő év április 15-e közötti időszakra terjedhet ki a jogszabályokban meghatározott feltételek teljesülése esetén. A moratórium alatt nem kezdeményezhető a közintézményi felhasználó közüzemi szerződésének fizetési késedelem miatti felmondása, az adott szolgáltatásból való kikapcsolása. A szolgáltató követelését azonban bírósági, vagy egyéb törvényes úton érvényesítheti. A moratórium következtében felmerülő költségek a szolgáltatót terhelik, azokat nem háríthatja át más felhasználókra.

A módosítás nyomán védendő fogyasztóvá válnak a kórházak, iskolák és a bentlakásos szociális intézmények, melyek között kiemelt státuszt élveznek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatot ellátó intézetek. A moratórium részletes feltételeit, az érintett felek jogait és kötelezettségeit a Kormány rendeletben állapíthatja meg.

Az Országgyűlés a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat létrehozásának elősegítése érdekben elfogadta a villamos energiáról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot is. A jövőben a gerinchálózat infrastruktúrájának alapját a Magyar Villamos Művek Zrt. optikai hálózata biztosíthatja anélkül, hogy az a kormányzati célú hírközlési szolgáltató tulajdonába kerülne. A törvénymódosítások 2012. január elsején lépnek hatályba.

Szóljon hozzá!