ZETApress

hírportál

Dereguláció júliustól

Akár egyórás ügyintézési határidő alatt tudtunk céget alapítani július elsejétől elektronikus cégeljárás során, vagy egyszerűsített eljárásban. Egyszerűsödött a telepengedélyezési eljárás, számos tevékenység esetében lehetővé válik az üzleti tevékenység azonnali megkezdése a bejelentést követően, nem kell engedélyekre várni ? adta hírül az NFGM.

A bürokratikus terhek csökkentése új energiákat szabadíthat fel a gazdaságban, növelheti a vállalkozások versenyképességét, javíthatja eredményeiket. Ezért a Kormány célul tűzte ki, hogy a vállalkozók adminisztratív terheit 2012-ig 25 százalékkal csökkenti. Az eddigi munka eredményét jól mutatja az idén ősszel a Világbank által kiadott Doing Business Index című jelentés. Az üzleti környezet minőségét vizsgáló rangsorban Magyarország két év alatt a 66. helyről a 41. helyre lépett előre.

A Kormány adminisztrációs terhek csökkentéséről, az eljárások egyszerűsítéséről és gyorsításáról szóló programja: 17 rövid távú (jellemzően 2009. közepéig végrehajtható) intézkedést határoz meg az adatszolgáltatási kötelezettségek gyors egyszerűsítése érdekében, illetve az egyes fókuszterületekkel kapcsolatos hosszabb távú intézkedési terv előkészítését a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladatául jelöli ki.

A program célja a megelőző másfél ? két év eddigi kormányzati kezdeményezéseinek (Deregulációs Program, Üzletre Hangolva, az egyes tárcáknál folyó ilyen irányú tevékenységek) összefogása, megvalósításuk felgyorsítása.

2008 legfontosabb eredményei

Uniós pályázati adminisztráció csökkentése. Számítások szerint a pályázatok elkészítésére fordítandó átlagos idő 30 százalékkal, egyes esetekben 60 százalékkal is csökken, a pályázatok átlagos átfutási ideje 25-40 százalékkal lesz rövidebb. Kiterjesztett körben érhető el a gyorsabb lebonyolítást lehetővé tévő ún. normatív pályáztatás.

Egyszerűbbé váltak a dokumentum-alapú ellenőrzések a szerződéskötések, kifizetések gyorsítása érdekében. A pályázatokhoz előre benyújtandó dokumentumok száma 29-cel. Azokat a pályázatokhoz szükséges adatokat, amelyek az Államháztartás alrendszereiben rendelkezésre állnak, a jövőben az ügyintézéshez az ügyfeleknek nem kell beszereznie, azokat közvetlenül ezektől a szervezetektől kérik be az ügyintézők (jelenleg 16 ilyen adat van). További 13, gyakran kért nyilatkozat egyszerűbb, költségkímélőbb módon kerül megjelenítésre a pályázati adatlapokon.

Telepengedély

Az új szabályozás értelmében az eddigi 165 helyett csak 66 tevékenység kör esetében szükséges engedélyezés lefolytatása, 83 tevékenység kör esetében a bejelentéssel egyidejűleg megkezdhető lesz a tevékenység. Emellett ugyanakkor az ipari területen, valamint a 6 hónapnál nem régebbi jogerős és végrehajtható használatbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkező telepen minden tevékenység engedélyezés nélkül, bejelentés alapján gyakorolható.

Az ipari területeken kívül pedig engedélyezési eljárás lefolytatására csak azoknak a tevékenységeknek az esetében lesz szükséges, ha a környezetben élők nyugalmának, egészségének biztosítása, a környezet védelme ezt indokolttá teszi, és ezek a célok más úton ? így például utólagos ellenőrzéssel ? nem lennének elérhetőek. Az engedélyezési eljárás jövőbeli egyszerűsítése, gyorsítsa céljából eljáró hatóságként a kistérségi jegyző kerül kijelölésre, az eljárásban közreműködő szakhatóságok pedig csak indokolt esetben kerülnek bevonásra.

Konzultáció a gazdaság szereplőivel

A vállalkozások számára kedvező szabályozási háttér kialakításában az NFGM az elmúlt éveknél nagyobb hangsúllyal kívánta bevonni a vállalkozásokat. Ennek érdekében a kormány létrehozta a Gazdasági Egyeztető Fórumot, megalakítva ezzel egy olyan rendszeresen ülésező konzultációs fórumot, amely érdemi szakmai egyeztetésre ad lehetőséget a vállalkozások működési feltételeit, illetve az üzleti környezetet érintő legfontosabb kérdésekről.

Szóljon hozzá!