ZETApress

hírportál

Még több Lendület

Több kiváló tudós, több pénz, több ígéretes kutatás jellemzi a Magyar Tudományos Akadémián három esztendeje elindított pályázati modellt: a Lendület Program a kiválóság és eredményesség elismerésének és ösztönzésének legsikeresebb kezdeményezése.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Pálinkás József által elindított Lendület program célja kettős: megakadályozni a legértékesebb tudósagyak ?elszívását? és biztos eredményeket ígérő kutatásokat végző kutatócsoportokat támogatni. A program lendületben tartja a legkiválóbb fiatal magyar kutatókat, a világszínvonalú hazai kutatásokat, mindezzel tudós-életpályát, és a kiválóságra alapozott valódi, versenyképes eredményeket ígér.

A Lendület program tehát mozgósítja az iskolateremtő tudományos kiválóság fiatal képviselőit annak érdekében, hogy ők itthon megalakított kutatócsoportjaikkal tartsák mozgásban a hazai és nemzetközi tudományos életet, hozzájárulva egyúttal a merev intézményi struktúrák megújításához is. A Lendület program rugalmasságát és sikerét éppen a teremtő tudós-kiválóság, a körültekintően kialakított, kiszámítható támogatást biztosító modell és a jól követhető és mérhető eredményesség adja.

A 2011-ben kiírt pályázatokra idén a korábbi évekhez képest kétszer nagyobb összeg, évi 600 millió forint áll rendelkezésre. Ebből az összegből 2011-ben 16 kiváló kutató alapíthat önálló kutatócsoportot. Az idei eredményhirdetést követően, az eddigi nyertesekkel együtt 28 kiemelkedő fiatal tudós folytathat nemzetközileg is versenyképes kutatásokat a Lendület Programból elnyert, összesen 1.1 milliárd forinttámogatásból. Az első évi nyertes pályázók tavaly ősszel eredménykonferencián számoltak be kutatásaikról. Kiváló teljesítményük igazolja a három éve indított pályázati rendszer sikerét: a Lendület program eredményességét és fenntarthatóságát.

Az MTA elnöke 2011-ben az egyetemekre is kiterjesztette az akadémiai kiválósági programot. A Lendület érdekeltté teszi az akadémiai és ? idén először ? már az egyetemi- intézmények vezetőit a legkiválóbb kutatók megszerzésében és megtartásában. A nyertes kutatók kutatócsoport-alapítói tevékenysége a befogadó intézeteket ígéretes témaváltásokra és erőforrás-átcsoportosításra ösztönzi, mindeközben kiszámíthatóvá teszi a kutatói életpályát, és hozzájárul a minőség-és teljesítményalapú előmeneteli rendszer megvalósításához.

A kutatók életkoruknak megfelelően két kategóriában pályázhattak: az elsőben kezdő, ígéretes kutatócsoport-vezetők jelentkezhettek, a másodikban nemzetközi mezőnyben is tartósan kiemelkedő teljesítményű, professzori kiválóságú kutatók pályázatait várták. A nyertesek számára az MTA öt évre biztosítja a támogatást. Ezt követően az Akadémia elnöke a kutatócsoportot és annak vezetőjét értékelő szakértői bírálat alapján dönt a támogatás további folyósításáról, illetve a kutatócsoport vezetőjének határozatlan idejű alkalmazásáról. A résztvevőknek törekedniük kell arra, hogy a támogatást kiegészítsék más kutatás-finanszírozási forrásokból.

A beérkezett kutatási tervek mindegyikét anonim bírálók értékelték, majd a második fordulóban az Akadémia elnöke által irányított, a pályázati rendszerekben jártas, nemzetközileg elismert kutatókból álló nyilvános zsűri tagjai tettek javaslatot a nyertesekre.

A pályázatok kiválóságának egyik legfontosabb mértéke a tudományos ismertséget és jelentőséget jelző hivatkozásszám, illetve publikációs impakt faktor. A Lendület program 2011-es nyerteseinek, a 16 kutatónak 200 feletti impaktfaktora és ezer hivatkozást meghaladó idézettsége akadémiai összehasonlításban is jelentősnek tekinthető. Örvendetes, hogy idén sokkal több női pályázó jelentkezett és nyert támogatást a Lendület program keretében. Idén először büszkélkedhetünk kisgyermekes anyaként is kiváló eredményeket elért kutatónőkkel.

A tehetséges kutatókért világszerte óriási verseny folyik, a Lendület Programot a kezdetektől kiemelt figyelem övezi mind a kutatói közösség, mind a társadalom részéről. A gazdasági élet szereplői is felismerték az akadémiai program jelentőségét, és folyamatosan tesznek felajánlásokat a nyertes kutatók kutatócsoportjainak támogatására.

A nyertes pályázók

Az idén harmadszor meghirdetett Lendület programban az idegsejteket, az emlékezést vagy a bőrbetegségek kezelési módjait kutató orvos, a fertőző betegségek leküzdésére törekvő virológus, a sérült génállomány javításán munkálkodó biológus, a biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségeit vizsgáló ökológus, a cukorbetegség okait kutató gyermekgyógyász, az Alzheimer kór kezeléséhez hozzájáruló vegyész mellett biokémikus, fizikus, nyelvész, őslénykutató, anatómus található a 16 nyertes kiválóság között.

Heten az Akadémia kutatóintézeteibe, míg kilencen az egyetemi kutatói munkára nyertek felvételt. Az MTA a leendő kutatócsoport-vezetőktől aktív kutatói és kutatásvezetési munkát vár a következő 10-15 évben. A Lendület program keretében az alábbi nemzetközileg is versenyképes, iskolateremtő kutatócsoport-vezetőket várja haza külföldről és/vagy biztosítja a lehetőséget és támogatást célkitűzéseik megvalósítására Magyarországon.

Akadémiai kutatóintézetekbe pályázó nyertesek: Makara Judit 37 éves kutatóorvos, Szüts Dávid 37 éves molekuláris biológus, Báldi András 46 éves ökológus, Domokos Péter 41 éves fizikus, Kovács Tamás György 45 éves fizikus, Surányi Balázs 36 éves nyelvész és Bányai Krisztián harmincöt éves virológus.

Egyetemekre pályázó nyertesek: Reglődi Dóra 42 éves kutatóorvos, Bíró Tamás 43 éves kutatóorvos, Zaránd Gergely 42 éves fizikus, Derényi Imre 40 fizikus, Geiszt Miklós 42 éves kutatóorvos, Fekete Andrea 36 éves gyermekgyógyász, Ősi Attila 31 éves paleontológus, Martinek Tamás 38 éves vegyész, Kovács Mihály 36 éves biokémikus.

Szóljon hozzá!