ZETApress

hírportál

Kormányfő az Akadémián

Orbán Viktor miniszterelnök látogatást tett a Magyar Tudományos Akadémián, ahol újraválasztásához gratulált Pálinkás József elnöknek ? tudatta az akadémiai Sajtóiroda.

Az elkövetkezendő három év feladatairól folytatott eszmecseréjükön a miniszterelnök üdvözölte az akadémiai intézethálózat dinamikus átalakítására vonatkozó elnöki terveket, amelyeket a kormány a kutatóintézetek infrastrukturális megújítása stratégiai modelljének finanszírozásával is támogat.

A Pálinkás Józseffel folytatott megbeszélést követően a miniszterelnök a kutatóhálózat nemzetközileg is elismert kiváló fiatal kutatóival beszélgetett a felfedező kutatások fontosságáról, a kutatástámogatási rendszer hatékonyabbá tételének sürgető feladatairól.

A fiatal kutatók tudományterületükről vett példákkal illusztrálva fejtették ki a miniszterelnöknek, hogyan nőnek ki a felfedező kutatásokból szervesen az iparban hasznosuló kutatási eredmények, és hogy miért tartják veszélyesnek, ha közvetlenül az innovációra fordítják a kutatástámogatásra fordítható összegeket addig, amíg a tudásalapú gazdasághoz vezető alappillér omladozik, vagy nem elég erős. A kutatók hangsúlyozták, hogy egyedül a minőségi kutatással összefonódott felsőoktatási rendszer képes a tudásalapú gazdaság számára szükséges innovatív munkaerőt kibocsátani.

A kutatók egyetértettek az Akadémia elnökével abban, hogy a megmerevedett, változatlan struktúrák finanszírozása helyett a kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó iskolateremtő egyének kiemelt támogatása legyen az a legfőbb kutatástámogatási elv, amelyek mentén a rendelkezésre álló forrásokat elosztják, úgy, ahogyan azt az Akadémia Lendület programja is példázza.

A kutatók határozott véleményt mondtak a kutatás finanszírozására újonnan létrehozott szervezetek gyakran ésszerűtlen, pazarló, sokszor kártékony működésmódjáról, ugyanakkor kiemelték, hogy Magyarországon az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramot ismerik el a kutatás támogatásának olyan szervezeteként, amely a fejlett országok hasonló szervezeteinek mintájára kiforrott módon működik, és amely rendszer megerősítését és finanszírozásának növelését elengedhetetlennek tartják.

A beszélgetésen a kutatók arra is javaslatot tettek a miniszterelnöknek, hogy az infrastrukturális fejlesztéseket ugyancsak az egyéni kiválóság elismerésének alapjára érdemes helyezni: a beruházásokat jó kutatók és jó kutatócsoportok meghatározott, a nemzetközi élvonalat megcélzó kutatási programjaihoz kapcsolódóan hatékony támogatni, hiszen a meglévő infrastruktúra automatikus fejlesztése esetleg elavult kutatási programok konzerválását jelenti.

Kiemelten fontosnak tartották egy olyan kutatásfinanszírozási rendszer bevezetését, amely ? a Lendület programhoz hasonlóan ? érdekeltté teszi az egyetemi és akadémiai intézmények vezetőit a legkiválóbb kutatók megszerzésében és megtartásában azzal, hogy az intézmények a kiemelkedő kutatóik által elnyert pályázatok arányában részesülnek kutatási támogatásban.

Szóljon hozzá!