ZETApress

hírportál

Díjak az MTA Közgyűlésen

Akadémikusok, kutatók, újságírók és a tudományos élet támogatói vehettek át díjakat az MTA Közgyűlésén Pálinkás Józseftől, az Akadémia elnökétől. Az MTA Elnöksége Akadémiai Aranyérmet, Akadémiai Díjakat, valamint Akadémiai Újságírói Díjakat, az Akadémia Vezető Kollégiuma pedig Wahrmann Mór-érmet adományozott.

Akadémiai Aranyérem

Akadémiai Aranyéremmel tüntette ki Király Zoltán akadémikust, a Növényvédelmi Kutatóintézet kutatóprofesszorát az MTA Elnöksége. Az Akadémiai, Állam és Nívódíjas tudós az ellenálló növények nemesítése érdekében, a növényi betegség-ellenállóság területén végzett biokémiai és élettani kutatásaiban elért sikereiért vehette át az érmet Pálinkás József elnöktől, valamint a szelekciós és biotechnológiai rezisztencia-nemesítésbe bevezetett új módszerért, amelynek során a növényi betegség-ellenállóságot az oxidatív stresszel szembeni rezisztenciára alapozta.

Akadémiai Díj

Akadémiai Díjat vehetett át Ács Tibor, az MTA doktora, nyugalmazott egyetemi tanár, a XIX. századi magyar hadtudomány-történeti kutatások meghonosításában és művelésében elért kiemelkedő eredményeiért, valamint Széchenyi István katonai pályájának, a XIX. század katonatudósai Magyar Tudós Társaságbeli tevékenységének széleskörű feltárásáért, valamint az elmúlt kétszáz év magyar hadtörténetének és tudománytörténetének új tényekkel és összefüggésekkel való gazdagításáért.

Az Elnökség szintén Akadémiai Díjjal tüntette ki Czitrovszky Aladárt, az MTA doktorát, a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Lézeralkalmazási Osztályának osztályvezetőjét, aki a nemlineáris optikai méréstechnika, a fényszórás, az aeroszolok fizikája területén végzett azon úttörő kutatásaiért kapta az elismerést, amelyek eredményei az ipar számos területén is hasznosultak, valamint az ESFRI ELI projekt magyar koordinátoraként egy európai nagyberendezés Magyarországra kerülésében szerzett maradandó érdemeiért.

Ugyancsak Akadémiai Díjat vehetett át Dudás Illés, az MTA doktora, a Miskolci Egyetem Gépgyártás-technológiai Tanszékének egyetemi tanára. Dudás Illés a csigahajtások terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos kutatói tevékenységéért, az általa kidolgozott matematikai modellen alapuló, szabadalmakkal védett gépészeti rendszerek kifejlesztéséért, valamint Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban és Magyarországon, e témakörben megjelent könyveiből megismerhető eredményeiért kapta a díjat.

Az Elnökség megosztott Akadémiai Díjban részesítette Homonnay Zoltánt, az MTA doktorát, az ELTE Természettudományi Kar Magkémiai Tanszékének dékán-helyettesét, valamint Kuzmann Ernőt, az MTA doktorát, a Kémiai Kutatóközpont Nukleáris Kémiai Laboratórium, illetve az ELTE Kémiai Intézet laboratóriumvezető tudományos tanácsadóját. A két tudós a Mössbauer-spektroszkópia újabb kémiai alkalmazásainak kidolgozásáért és a módszer hazai elterjesztéséért kapta az elismerést.

Akadémiai Díjat vehetett még át Kemény Lajos, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájána tanszékvezető egyetemi tanára, a bőr immunológiájában, fotobiológiájában és biotechnológiájában elért kutatási eredményeiért, valamint a humán keratinociták felismerésére szolgáló mintázatfelismerő receptorai és ezek szerepének gyulladásos bőrbetegségekben elsőként elkészített jellemzések leírásáért. A kutató munkacsoportja a bőrbetegségek kezelésére több ? már szabadalommal védett ? innovatív terápiás eljárást dolgozott ki.

Ugyancsak Akadémiai Díjat kapott Madas Edit, az MTA doktora, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos kutatója, aki az OSZK-ban a Magyar Nyelv Éve alkalmából megnyílt Látjátok feleim? Magyar Nyelvemlékek a kezdetektől a XVI. század végéig című kiállítás megszervezéséért és katalógusa szerkesztéséért. A kiállítás és a 400 oldalas katalógus nemcsak az irodalom- és a nyelvtörténet, hanem az egész magyarság-kutatás számára is újszerű tudományos teljesítmény, amely nyomon követi, bemutatja, elemzi a magyar nyelv első szórványemlékeinek kezdeti lépéseitől a középkor végi európai irodalmi diskurzusba bekapcsolódó magyar nyelvű irodalmat.

Az Akadémiai Díj kitüntetettjei között van Némethi András, az MTA doktora, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet osztályvezetője, aki a felületszingularitások elméletében elért, nagy nemzetközi visszhangot kiváltó, áttörést jelentő eredményeiért, valamint a kutatóintézetbeli tudományos műhely kialakításáért, a tudományos utánpótlás nevelésében végzett fáradhatatlan tevékenységéért kapta az elismerést.

Palkovics László Amand, az MTA doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara Növénykórtani Tanszékének vezetője a növénykórtan területén végzett kiemelkedő kutató, oktató munkájáért, tudományos eredményeiért, valamint a csonthéjas gyümölcskultúrákban súlyos károkat okozó szilva himlő vírussal kapcsolatos elméleti és gyakorlati kutatásaiért vehette át az Akadémiai Díjat. A növényi virológia mellett olyan gomba és baktérium eredetű kórokozók magyarországi megjelenésének leírása és a kórokozók jellemzése is fémjelzi munkáját, amelyek Európában karantén kórokozók, vagy korábban ebben a térségben nem fordultak elő.

Ugyancsak Akadémiai Díjat kapott Pósfai Mihály, az MTA doktora, a Pannon Egyetem Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszékének egyetemi tanára, aki a hazai és a nemzetközi ásványtani kutatásokban elért kimagasló tudományos eredményeiért, nemzetközi kiadóknál megjelentetett, nagy visszhangot kiváltó könyveiért, összefoglaló tanulmányaiért vehette át az elismerést.

Tomka Béla, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense generációjának, valamint a magyar gazdaság- és társadalomtörténeti iskolának egyik legkiemelkedőbb és nemzetközi színtéren is jól ismert képviselőjeként elért kimagasló eredményiért részesült Akadémiai Díjban. A tudós a demográfia, a szociológia, a közgazdaságtan és a politológia szempontjait is érvényesítő újszerű módszereket alkalmaz, amelyekkel kvantitatív összehasonlításban mutatja be a kontinens különböző régiói és országai fejlődésének azonosságait és különbözőségeit, illetve fázisbeli eltéréseit.

Akadémiai Díjat vehetett át még Tompa Péter, az MTA doktora, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézetének tudományos tanácsadója, a rendezetlen fehérjék családjának felismerésével és szerteágazó élettani szerepük bemutatásával tett jelentős felfedezéséért, amely alapjaiban változtatja meg a fehérjék működéséről, élettani és kórélettani szerepéről alkotott nézeteinket, valamint számos rendezetlen fehérjékkel kapcsolatos alapvető felismerés feltárásáért és egy nemzetközileg is elismert új kutatási irány elindításáért.

Akadémiai Újságírói Díj

A Közgyűlésen Akadémiai Újságírói Díjat vehetett át Egyed László, a Csodák Palotája ügyvezető igazgatója, kiemelkedően fontos tudományos ismeretterjesztő tevékenységéért, amelynek során kivételes érzékenységgel figyel a természet- és a társadalomtudományok összekapcsolódásainak és összekapcsolhatóságának gyakorlati színtereire, a tudomány és a technika társadalmi erőtereire.

Ugyancsak Akadémiai Újságírói Díjban részesült Liptay Katalin, a Magyar Rádió Kulturális Szerkesztőségének újságírója, szerkesztő műsorvezetője, a nagyközönség számára is érthető, hozzáférhető és szórakoztató módon készített értékőrző és értékteremtő műsoraiért, riportjaiért, irodalmi szerkesztői munkájáért.

Stöckert Gábor újságíró, az Index tudományos rovatának szerkesztője szintén Akadémiai Újságírói Díjban részesült. Stöckert Gábor a tudománynak a fiatalok körében történő széleskörű internetes népszerűsítéséért, a tudományos újdonságok szakszerű feldolgozásáért, a magyar kutatókkal készített tartalmas interjúiért kapta az elismerést.

Wahrmann Mór-érem

Az Akadémia Vezető Kollégiuma Wahrmann Mór-érmet adományozott Hamvas Istvánnak, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgató-helyettesének, több évtizedes, az atomenergia területén elért kiemelkedő műszaki-tudományos teljesítményéért, valamint a Magyar Tudományos Akadémiával és intézeteivel kialakított eredményes szakmai együttműködés megteremtéséért.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. Új tagok az Akadémián | ZETApress

Szóljon hozzá!