ZETApress

hírportál

180. közgyűlés az Akadémián

Új tagokat választ ma az MTA Közgyűlése. Sólyom László köztársasági elnök részvételével 10 órakor kezdődik el a Magyar Tudományos Akadémia 180. közgyűlése, amelynek kiemelt feladata lesz az új tagok megválasztása mellett a Tudományetikai kódex megtárgyalása, valamint az akadémiai vagyonnal való hatékony gazdálkodás elveit és kereteit rögzítő dokumentumok elfogadása ? tudtuk meg sajtósaiktól.

Az esemény ünnepélyes megnyitóját ? az előző évek gyakorlata alapján ? tudományos előadás követi. Ennek témája idén a Bolyai-évhez kapcsolódik. Benkő Samu, az MTA külső tagja idézi fel Bolyai és az Akadémia címmel a világhírű magyar matematikus alakját halálának százötvenedik évfordulója alkalmából.

A hagyományokhoz hűen a közgyűlés első napján adják át a legrangosabb akadémiai kitüntetést, az Akadémiai Aranyérmet. Az Akadémiai Díjat a magyar és az egyetemes tudomány által elismert és nagyra becsült kiemelkedő tudományos tevékenységért kapják a tudósok. A tudomány támogatóinak munkáját a Wahrmann Mór-éremmel köszöni meg az intézmény, a sajtó munkatársainak tevékenységét a tudomány közgondolkodásban betöltött szerepének erősítéséért az Akadémiai Újságírói Díjjal méltatják.

Ma délután tartják annak a kiállításnak az ünnepélyes megnyitóját is, amellyel az MTA alapítója, a százötven évvel ezelőtt elhunyt Széchenyi István emléke előtt tiszteleg az Akadémia. A közgyűlés első napjának része az akadémikusok gyűlése is. A délután kezdődő zárt ülésen választják meg a Magyar Tudományos Akadémia 31 új tagját. Az eljárási szabályok szerint a közgyűlés háromévenként egyszer, az akadémiai ciklus második esztendejében dönt a tagjelöltek megválasztásáról.

Az MTA új levelező tagjait kedden reggel mutatják be a Közgyűlésnek. A résztvevők ezután az elnöki beszámolókat hallgathatják meg. Ezek megvitatása a Közgyűlés kizárólagos, át nem ruházható hatásköre az Akadémia Alapszabálya szerint.

A plénum elé kerülnek egyebek mellett az Akadémia tevékenységéről készült elnöki beszámolók is. A dokumentumokban szó esik az MTA kutatóhelyeinek tevékenységéről, a Magyar Tudományos Művek Táráról, a tudományos osztályok munkájáról, a tagválasztásról, az intézetek infrastrukturális megújításáról és a titkárság szervezeti átalakításáról. A beszámoló kitér az Akadémia tavalyi költségvetésének végrehajtására és az MTA vagyoni helyzetének alakulására is.

Az intézmény a vagyongazdálkodási irányelvek megfogalmazása nyomán jelentős lépéseket tesz a professzionális vagyongazdálkodás felé. Ennek az új szemléletnek a része az is, hogy Pálinkás József elnök kezdeményezésére elvégezték az Akadémia gazdasági társaságainak teljes átvilágítását.

A közgyűlés várhatóan dönt a doktori szabályzat módosításáról. Az elnökség javaslata a doktori eljárás felfüggesztését, mint új jogintézményt vezeti be a Doktori Szabályzatba hamis adatok közlése vagy más etikai vétségek elkövetésének gyanúja esetén. A javaslat összhangot teremt a szintén a közgyűlés elé kerülő Tudományetikai kódex és a Doktori Szabályzat között. A Tudományetikai kódex tervezete ugyanis meghatározza a hamisítás fogalmát és rögzíti, hogy ?a hamis adatok közlése is etikai vétségnek minősül?. Egy másik módosítás értelmében a Közgyűlés szavaz a doktori eljárás követelményrendszerének egységesítéséről is. Az esemény második napján délután Tudományterületek határán címmel tudományos vitafórum kezdődik az interdiszciplinaritásról és üléseznek a külső tagok is.

Szerdától péntekig az egyes tudományos osztályok tartják tudományos üléseiket. A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Kosztolányi Dezsőhöz kapcsolódó előadásokat szervezett a költő születésének 125. évfordulója alkalmából. A Filozófiai és Történettudományok Osztálya In memoriam Bolyai János című rendezvényére várja az érdeklődőket.

A Matematikai Tudományok Osztályának ülésén a geometriában tapasztalható új irányzatokról cserélnek véleményt a tagok, az Orvosi Tudományok Osztálya pedig könyvbemutatót tart. A tudományos ülés keretében Róbert László, az MTA külső tagja a Hosszú élet titkai című művével ismerkedhetnek meg a résztvevők a kötet hazai megjelenése alkalmából.

A Műszaki Tudományok Osztályának rendezvényén vizeink jövőjéről tanácskoznak a tagok és megemlékeznek majd a száz éve született vízmérnökről, Mosonyi Emilről is. A Kémiai Tudományok Osztálya a kémiában alkalmazott számítógépes matematikai módszerek alkalmazásáról tanácskozik. A Biológiai Tudományok Osztályán Kutyák, gyerekek, robotok címmel az összehasonlító viselkedéskutatás elmélete és gyakorlata lesz a téma.

A Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának ülésén a magyar társadalom szerkezeti kérdéseit vizsgálják európai összehasonlításban, és megemlékeznek az MTA statisztikai bizottsága megalakulásának 150. évfordulójáról is.

A Földtudományok Osztálya, valamint a Környezettudományi Elnöki Bizottság Energetikai és Környezeti Albizottságának együttes ülésén a szén-dioxid összegyűjtésének és földtani szerkezetekbe való visszasajtolásának hazai lehetőségeiről tanácskoznak.

A Fizikai Tudományok Osztályán az idei Fizikai Díjak átadása után a fizika fejlődési irányairól szerveztek vitafórumot, a szilárdtest-fizikai bizottság tagjai pedig a kondenzált anyagok fizikájában tapasztalt új eredményekről számolnak be előadásaikban.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. Díjak az MTA Közgyűlésen | ZETApress

Szóljon hozzá!