ZETApress

hírportál

Új chip az ELTE-n

Kvantumoptikai chipet vásárolt az ELTE. A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium számára megvásárolt eszköz az első kvantumhardver a közép-kelet-európai régióban – tudatták sajtósaik.

A terméket kifejlesztő és értékesítő QuiX Quantum egy tavalyi rendezvényén mutatta be a világ legnagyobb kvantumoptikai processzorát. A kvantumoptikai processzorok a kvantumszámítógépek központi elemei, amelyek a jelenlegi szuperszámítógépeknél is gyorsabb számítások elvégzésére is alkalmasak. A világ ötödik, a közép-keleteurópai régió első kvantumhardverét közösen vásárolta meg az ELTE két kutatócsoportja. A Természettudományi Karon működő tudományos műhelyt Vattay Gábor, az Informatikai Karon dolgozót pedig Kozsik Tamás vezeti.

Az ELTE a QuiX chipet a fotonikus kvantum-számítástechnika tudományos kutatására kívánja használni. A berendezés segítségével megvalósíthatók bozon mintavétel kísérletek – melyekhez hasonlókkal nemrégiben kínai kutatók demonstrálták az ún. kvantumfölényt -, illetve létrehozhatók rajta a kvantum neurális hálózatok építőkövei.

A hazai kutatóintézetekben és az egyetemeken ma már jelentős számú (15-20), nemzetközileg magasan jegyzett kutatócsoport dolgozik kvantuminformatikai témákon. A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium összefogja ezen hazai fizikus, mérnök, matematikus és informatikus erőforrásokat, amelyek tevékenységét tovább lehet fókuszálni a kvantumtechnológia egyes gyorsan kialakuló elméleti és alkalmazott területeire. A Nemzeti Laboratórium keretében átgondolt és összehangolt fejlesztésekkel maximalizálni lehet hazánk szerepét és jelentőségét a kvantuminformatika most kibontakozó széles horizontján.

A kvantumtechnológia lényegileg túllépi a hagyományos módszerek korlátait a biztonság, hatékonyság, pontosság és érzékenység tekintetében. A tudományos és műszaki fejlődés elérte azt a szintet, hogy a kutatási eredmények lépésről-lépésre átültethetők legyenek a gyakorlatba. Ez forradalmian új lehetőségeket rejt magában a társadalom és a gazdaság számára, amiért kivívta magának a második kvantumforradalom elnevezést.

Szóljon hozzá!