ZETApress

hírportál

Érdi korszerűsítés

Megkezdődhet az érdi távhő-termelői telephely átalakítása. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal távhőtermelői létesítési engedélyt adott az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Kft. részére. Az engedély birtokában Érden is elindulhat a távhő-termelői telephely korszerűsítése egy magasabb hatásfokon működő kazán beüzemelésével.

Az érdi telephelyen megvalósítandó átalakítás lényege, hogy egy régi típusú melegvízkazán helyére magasabb hatásfokú, úgynevezett kondenzációs hőhasznosítású kazánt építenek be. A fejlesztés eredményeként primerenergia-megtakarítás érhető el, és ezáltal kevesebb üvegházhatású gáz kerül ki a szabadba.

A beépítendő 1,3 MW névleges hőteljesítményű földgáz-tüzelésű kazánon kívül még két másik hőtermelő egység működik a telephelyen, melyek 4,6 és 4,25 MW névleges hőteljesítménnyel rendelkeznek.

A földgáz felhasználású fűtőművel évente mintegy 32.800 GJ hőenergiát terveznek előállítani, amely mintegy 1000 lakás fűtését és használati meleg víz-igényét biztosítja.

A kondenzációs hőhasznosításhoz beépítésre kerül egy füstgáz hőhasznosító berendezés is, amely a kazánokból kilépő, jelentős energiatartalommal rendelkező füstgáz hőenergiáját nyeri vissza, ezzel javítva a berendezés hatékonyságát.

Az új technikáknak köszönhetően a fűtőmű hatásfoka, illetve az energiahatékonysága is növekszik, ezzel párhuzamosan az üvegházhatású gázok kibocsátása pedig csökken.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2013 óta önálló szabályozó szervként felügyeli az energia- és közmű-szolgáltatási szektor működését. A MEKH hatósági tevékenysége kiterjed a villamosenergia-, a földgáz- és távhő-ellátással, illetve a vízi-közmű-szolgáltatással összefüggő engedélyezési, árszabályozási, ár-előkészítői feladatokra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának előkészítésére. Küldetésünk, hogy ezek az életminőségünket alapvetően meghatározó szolgáltatások biztonságosan, jó minőségben és megfizethető áron jussanak el a háztartásokba. A MEKH a hivatalos statisztikáról szóló törvényben foglaltak szerint látja el az energiastatisztika előállításával kapcsolatos feladatokat, valamint a kapcsolódó nemzetközi adatszolgáltatási tevékenységet.

Szóljon hozzá!