ZETApress

hírportál

Jutka végre nyert!

Bocsánatot kell kérnie a kormányhivatalnak hajléktalan ügyfelünktől. A Kúria jóváhagyta az Utcajogász ügyfele, Lakatosné Jutka ügyében született jogerős ítéletet. Budapest Főváros Kormányhivatalának levélben kell bocsánatot kérnie tőle, amiért megsértette jogait – tudatta Kalota Ágnes, Utcajogász Egyesület.

Jutka kálváriája több mint négy éve kezdődött, amikor a kormányhivatal kizárta őt a foglalkoztatást helyettesítő támogatásból. Az eljárás több szempontból jogszabálysértő volt, így Jutka közigazgatási bírósághoz fordult, ami neki adott igazat. A kormányhivatal ennek ellenére semmit nem tett, nem fizette ki a jogtalanul elvett ellátást, Jutka egyezségi ajánlatát figyelemre sem méltatta. Jutka az ellátás folyósítása érdekében indított polgári pert és a perben sérelemdíjat és bocsánatkérést is kért, mert a tisztességtelen eljárás miatt méltánytalanul nehéz helyzetbe került. Az ellátás – amelyet jogszabálysértően szüntettek meg – annyira hiányzott az ő és férje megélhetéséhez, hogy sokszor ennivalót sem tudtak maguknak vásárolni.

Az eljáró első- és másodfokú bíróságok kimondták, hogy Jutkának sérült a tisztességes eljáráshoz fűződő joga és ezen keresztül az emberi méltósághoz fűződő joga, hiszen van a nélkülözésnek olyan szintje, ami szükségszerűen az emberi méltóság sérelmét is okozza. Az ítéletek hangsúlyozták azt is, hogy a hivatali ügyintézőknek fokozott figyelemmel és gondossággal kell eljárni, amikor olyan ügyben határoznak ami mások megélhetését befolyásolja.

A jogerős ítélet szerint Jutkának visszamenőleg jár a jogszerűtlenül megszüntetett ellátás, a sérelemdíj, és bocsánatot kell tőle kérni! A kormányhivatal az ellátás összegét még az eljárás alatt, a sérelemdíjat a jogerős ítéletet követően megfizette. A bocsánatkérő levelet azonban nem küldte, ezért végrehajtást indítottunk. A végrehajtási eljárást a Kúria felfüggesztette, mert időközben a kormányhivatal felülvizsgálatot kezdeményezett arra hivatkozva, hogy a jogerős ítélet jogszabálysértő. A kormányhivatal álláspontja szerint ha bocsánatkérésre kényszerülnek, azzal sérül a jó hírnevük, az ügyfeleik előtti megítélésük. Az Utcajogász álláspontja, hogy erre az eljárásaik alatt kell vigyázniuk azzal, hogy azokat jogszerűen, tisztességesen folytatják le.

Üdvözöljük a Kúria mai, precedensértékű döntését, amelyben a kormányhivatal felülvizsgálati kérelmét elutasította. Meghatározónak tartjuk, hogy döntése által a legfelsőbb bírói fórum is megerősítette: a hatóságoknak fokozott gondosságot kell tanúsítani ha a társadalom kiszolgáltatott tagjai ügyeiben járnak el. Az is lényeges álláspont, hogy a szegénység önmagában okozhat olyan helyzeteket ahol személyhez fűződő jogok sérülnek. Várjuk a kormányhivatal bocsánatkérését! Jutkát a teljes eljárás során – 2016 óta – az Utcajogász önkéntes jogászai és ügyvédei képviselték.

Szóljon hozzá!