ZETApress

hírportál

Projektindító Miskolcon

Változik az éghajlat. Alkalmazkodjunk együtt! Lokális alkalmazkodás globális éghajlat-változáshoz. Kooperatív megoldások városok és vállalatok helyi klímaadaptációjáért. Szeptemberben indul a második magyar koordinálású projekt a LIFE Éghajlat-politika alprogram keretében – derült ki délelőtt a Miskolci Egyetemen.

Az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodás, valamint a hatások csökkentése érdekében szükséges a cselekvési lehetőségek feltérképezése és a konkrét együttműködések révén mintaértékű lépések megtétele a városok és az ipari övezetek között.

A LIFE-CLIMCOOP projekt általános célja olyan köz- és magánszféra közötti partnerség, városi és vállalati együttműködés fejlesztése, tesztelése és disszeminációja, amelynek során az érdekelt felek kollektíven lépnek fel a helyi éghajlati kockázatok csökkentése érdekében, valamint lépéseket tesznek a sérülékeny városi és vállalati területek közös klímaalkalmazkodásának erősítése céljából a régióban, Magyarországon és Kelet-Európa hasonló társadalmi-gazdasági adottságú területein.

Partnerség: A projekt során a fenti együttműködés Kazincbarcika város és a BorsodChem Zrt között jön létre, az együttműködést támogató konzorciumi partnerekkel kiegészülve: Miskolci Egyetem Kémiai Intézet, MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály, KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért, valamint GeoGold Kárpátia Kft. A projekt koordináló kedvezményezettje a Miskolci Egyetem.

A projekt keretében elkészül Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. közös alkalmazkodási klímastratégiája, amely éghajlatváltozási sérülékenységvizsgálaton alapul. Létrejön egy módszertani útmutató, valamint egy online alkalmazkodási jógyakorlat gyűjtemény, amelyek a közös alkalmazkodási klímastratégiák kidolgozási gyakorlatának replikációját segítik majd elő más önkormányzatok és ipari vállalatok számára hazánkban és az EU területén.

Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. együttműködési mechanizmusokat dolgoz ki és működtet az éghajlat-változással kapcsolatos intézkedések előmozdítására. Az éghajlat-változási platformot koordináló szervként hozzák létre, a klímatudatosság és a tudásbázis növelése érdekében jövőkutató csoportot (Future Research Group) alakítanak, valamint egy egyedülálló klímaalapot fognak indítani a helyi kisléptékű olcsó adaptációs intézkedések támogatására.

Kisléptékű természetalapú adaptációs intézkedések megvalósítása érinti az esővíz gazdálkodást, a városi zöldfelületek bővítését, zöldtetők létesítését, a korábbi ipari területek többfunkciós alkalmazkodási eszközökké alakítását, ökológiai folyosók létrehozását, valamint a városi öntözési terv klímaszempontú frissítését.

Kifejlesztésre és tesztelésre kerülnek intelligens alkalmazkodási eszközök az alkalmazkodó-képesség és a lakosság tudásbázisának növelése érdekében, elkészül a város és a BorsodChem közös hőségriadó terve.

A különböző származású szürkevizek (ipari szennyvíz, települési csapadékvíz, kezelt települési szennyvíz) újra felhasználására, a BorsodChem Zrt. vízfelhasználásának optimalizálására kifejlesztésre kerül egy prototípus, amely hosszú távon, a projekt időszak során kipróbált megoldások nagyléptékű alkalmazásával hosszútávon elősegíti a Sajóból ipari célokra történő vízkivétel csökkentését is.

Felhasználásra kerül a létrejött vízgazdálkodási modell, alkalmazkodási együttműködési gyakorlat a projekt eredményeinek replikálására (hazánkban és az EU-ban), elősegítve ezáltal további köz-, és magánszféra közötti partnerség kialakulását, létrejöttét.

A projekt a végrehajtási tevékenységek mellett széleskörű oktatási, tudásátadási, valamint a projekt eredményeit széles körben ismertető kommunikációs és disszeminációs tevékenységekkel is kiegészül. A projekteredmények előrehaladását, valamint a környezeti, társadalmi és gazdasági hatások nyomon követését széleskörű monitoring-tevékenység biztosítja majd a projekt során és az után-követési időszakban is.

Projektazonosító: LIFE19 CCA/HU/001320 – LIFE-CLIMCOOP. Projekt címe: VÁROSOK ÉS HELYI VÁLLALATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A KLÍMAADAPTÁCIÓÉRT. Teljes költségvetése: 2.949.660 euró, amelyből 1.611.910 euró közvetlen EU támogatás. Tervezett időtartama: 2020. szeptember elseje – 2024. augusztus 31-e, 4 év. A projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával valósul meg.

A projekt támogatja a hazai klímapolitikai stratégiai dokumentumok (NÉS-2, ÉCsT, NEKT, Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia) alkalmazkodási céljainak elérését, valamint hozzájárul számos Európai Uniós stratégiai célkitűzés teljesítéséhez is, mint az Európai Unió Alkalmazkodási Stratégiája, az Európai Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének célkitűzései, EU Biodiverzitás Stratégia 2020-ig, EU Fenntartható Fejlődés Stratégia, EU Víz Keretirányelv.

Szóljon hozzá!