ZETApress

hírportál

Tiltakozik a Kamara

A Magyar Orvosi Kamara rendkívül aggasztónak ítéli azt a helyzetet, amelyet a korábbi egyet nem értésünk dacára a rezidensképzés területén bevezetendő új szabályozás okoz, különös tekintettel az érintettek egyre erősebb és fenyegető tiltakozására ? tudatták sajtósaik.

Köztestületünk teljesen érthetőnek és ezért jogosnak ítéli a végzős orvostanhallgatók és a pályakezdő orvosok problémafelvetését, és példamutatónak tartja összefogásukat. Az a helyzet, amely mára kialakulóban van, egyértelműen megjósolható volt, az illetékeseket súlyos felelősség terheli, hogy ennek ellenére sokadszor is rossz jogalkotással mélyítik tovább a gyógyítás válságát.

Követeljük, hogy a fiatal kollégáinkat megalázó helyzetbe kényszerítő, napi gyógyító munkánkat pedig súlyosan veszélyeztető rendeletet haladéktalanul vonják vissza! Követeljük, hogy teremtsenek anyagilag olyan helyzetet, amelyben az egyre nagyobb orvoshiánnyal küzdő gyógy-intézmények érdekeltek és képesek lehetnek a szakorvosképzésbe lépni kívánókat alkalmazni!

Elvárjuk, hogy a következő kormány haladéktalanul tegyen érdemi lépéseket a felnövekvő orvos-generáció egzisztenciális biztonságának, a gyógyításban dolgozók életpályamodelljének megteremtése végett úgy törvényi, mint pénzügyi oldalról egyaránt. Elvárjuk, hogy mindezt emberközpontú, közcélú egészségpolitikára alapozva tegyék.

Szolidárisak vagyunk a Magyar Rezidens Szövetség kezdeményezte mozgalommal, és erre hívunk minden szakmai szervezetet, valamennyi kamarai tagot, annak érdekében, hogy 2010 ne az egészségügy végső összeomlásának kiteljesedése, hanem felemelkedésének megkezdődése éveként vonuljon a köztudatba ? fejeződik be a MOK közleménye.

Nincs új rektor Szegeden

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa tegnap tartotta rektorválasztó szenátusülését. A rektori tisztségre két egyetemi tanár adta be pályázatát: prof. Dr. Szabó Gábor, az egyetem jelenlegi rektora és Dr. Wittmann Tibor professzor.

A szavazás első fordulójában a titkos szavazáson a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 49 szenátor közül 40-en adtak le érvényes szavazatot, közülük 27-en Szabó Gáborra, 13-an Wittmann Tiborra. A második fordulóba a Szenátusülés első napirendi pontjában elfogadott választási ügyrendnek megfelelően az egyszerű többséget kapó Szabó Gábor jutott tovább.

A szavazás második fordulójában már csak az ő neve szerepelt a szavazólapon, a név mellett kettő lehetőség: ?igen? vagy ?nem?, mivel személyi ügyekben tartózkodás nincsen. A második fordulóban 44 érvényes szavazat volt, ebből 30 ?igen?, 14 ?nem? szavazat. Mivel Szabó Gábor harmadik rektori ciklusára pályázik, a Felsőoktatási Törvény szerint kinevezéséhez minősített többség, azaz jelen esetben 33 ?igen? szavazat kellett volna. Ennek megfelelően a rektorválasztás eredménytelen volt, a rektori tisztségre új pályázatot kell kiírni ? tudatta Keczer Gabriella szóvivő.

Szóljon hozzá!