ZETApress

hírportál

Kávéházi félév-értékelő

A bírák érdekeltek abban, hogy a Kúria alkotmányjogi helyzete megerősödjön, és ha ehhez a jogalkotó megfelelő és hatékony eszközöket talál, úgy az találkozni fog a jogkereső közönség érdekeivel is – mondta Darák Péter a legfőbb bírói fórum 2019. II. félév-értékelő sajtótájékoztatóján a Múzeum Kávéház és Étteremben.

A Kúria elnöke szerint 2019. a visszajelzések éve volt számukra, és hosszú évek után nyugvópontra jutnak az igazgatási szervezetet és a Kúriát érintő jogalkotási kérdések. Példaként említette a közigazgatási bíráskodás helyzetének rendezését, valamint azt a Parlament előtt lévő törvényjavaslatot, amely a Kúria szervezetét és az igazságszolgáltatásban betöltött szerepét akarja megerősíteni.

A Kúriának a jövőben is kiemelt szerepe lesz az alkotmányos berendezkedés fenntartásában – szögezte le Darák Péter hozzátéve: a törvényi változások felértékelik a Kúria abbeli szerepét, hogy megőrizze az igazságszolgáltatás stabilitását. Szólt arról is, hogy a közelmúltban fogadta el a Kúria következő öt évre szóló középtávú stratégiáját, amely többek között rögzíti, hogy az igazságszolgáltatás legfőbb mutatója a magas szakmai színvonalú, országosan egységes jogalkalmazás.

Kérdésre válaszolva – Várható-e változás az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az Országos Bírói Tanács viszonyában, ha az OBH élére új vezető érkezik? – felidézte: fél éve azt fogalmazta meg, hogy elnehezült a kommunikáció a felek között, vissza kellene térni a bizalmon alapuló közvetlen párbeszédhez. Szerinte ez már akkor elkezdődött, amikor Senyei György Barnát az OBT meghallgatta és a felmerülő kérdésekre a jelölt kielégítő válaszokat adott.

Másik kérdésre válaszolva elmondta: az, hogy alkotmánybíróból a jövőben kúriai bíró lehetne, üdvözlendő, mivel már a korábbi alkotmánybírósági elnökökkel is azt célozták, hogy a két intézményt közelebb hozzák egymáshoz. – Nem fenyeget az, hogy bírói kinevezési feltétellel nem rendelkező alkotmánybíró válna kúriai bíróvá, mivel javaslatunkra ez a kritérium belekerült a törvényjavaslatba – tette hozzá az elnök.

Kónya István, a Kúria elnökhelyettese többek között azt a jogegységi határozatot emelte ki, amelyben szerint már az elkövetésre irányuló szándék felhívás nélküli kinyilvánítása is alkalmas lehet a bűncselekmény megállapítására. Utalva a közelmúltban történt győri tanárkéselésre, azt mondta: az esemény szerencsésebben alakulhatott volna, ha már a szándék kinyilvánításánál, vagyis az előkészületi szakaszban megakad.

Kalas Tibor, a Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium vezetője a közigazgatási bíráskodással kapcsolatos viták lezárását emelte ki felszólalásában. Azzal összefüggésben, hogy a Parlament előtt álló törvénycsomag elfogadása esetén a közhatalmi szervek is lehetőséget kapnának arra, hogy alkotmányjogi panaszt terjeszthessenek elő elmondta: a bírák szempontjából az igazgatási bíráskodásban a fegyveregyenlőség elve érvényesül.

Tánczos Rita, a Közigazgatás és Munkaügyi Kollégium munkaügyi szakágának igazgatási feladatokkal megbízott bírája ugyancsak a joggyakorlat-elemzésről szólt, amely nyomán javaslatot tettek a jogalkotónak, hogy szabályozza a versenytilalmi megállapodás írásba foglalásának kötelezettségét is, ami így bekerült a parlament előtti törvénycsomagba.

Orosz Árpád, a Polgári Kollégium tanácselnöke kiemelte, hogy a Kúria egyik joggyakorlat-elemző csoportja a keresetlevelek befogadásának, illetve visszautasításának gyakorlatát vizsgálta. Határozatuk szerint ha a keresetlevél elutasítása ellen benyújtott fellebbezés alapos, a másodfokú bíróság nem új eljárást ír elő, hanem mellőzi a kereset visszautasítását és megváltoztatja az elsőfokú végzést, vagyis meg kell kezdeni az ügy érdemi vizsgálatát.

Simonné Gombos Katalin, a Polgári Kollégium szóvivője az elmúlt félévet értékelve arról beszélt, hogy az Európai Bíróság előtt is megerősítést nyert a Kúria által folytatott joggyakorlat helyessége és iránya a devizahiteles perekben. A Kúria csak azokban az ügyekben tud véleményt nyilvánítani, amelyek a felülvizsgálati eljárásban ezt lehetővé teszik. Nagyon sok jogerős határozat nem tud a Kúria elé kerülni, mert ezekben az ügyekben a régi polgári per-rendtartás értékhatárt megszabó rendelkezései kizárják ezt – tette hozzá a szóvivőnő.

Székely Ákos, a Büntető Kollégium vezetője két konkrét esetet említett, amelyekben a megállapított kerítés, illetve kényszermunka bűncselekményekkel szemben felmerülhetett volna a súlyosabb büntetéssel fenyegető emberkereskedelem is, ezért ezekben az ügyekben új eljárást írt elő a Kúria. Az emberkereskedelem fogalmának helyes értelmezése érdekében várhatóan létrehoznak egy bírákból és ügyészekből álló munkacsoportot, ahogy azt korábban tették más bűncselekménytípusok, például a pénzmosás esetében is.

Szóljon hozzá!